Toponiemen in Maasniel en Leeuwen en Asenray
Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
Naam Toponiem Huidige wijk
Soort toponiem
Oudst bekende vermelding

Coördinaten


vaerens, Aan de twee

Leeuwen
veldnaam
1676
Lat 51,20992
Lng 5,99836

Aan de twee vaerens (1676)
Hier stonden twee valhekken om het vee te weren.


Vaescamp

Straat
veldnaam
Lat 51,18543
Lng 6,02967

Vaescamp akker van Hasselshof in de Straat.


Vaeskensbrug

Gebroek
brug
1523
Lat 51,18099
Lng 6,00431

Vaeskensbrug

  1. 1489- de bossvort (bosweg) bij Rutten der Scholtzen op het Broick
  2. 1523- den renboem (grenspaal) bij den Brouck an Vaesken


Vaeskensbrug volgens carte figuratief 1786


Veedrift naar de Heystert.

Gebroek
Straat
Lat 51,19214
Lng 6,00448

Veedrift naar de Heystert.


Het Veldgen

Maasniel
veldnaam
Lat 51,20117
Lng 6,00802


Het Veldgen volgens carte figuratief 1786

Het Veldgen Het gebied had sub toponiemen; het veltgen aen de (1)Schiet-roede,(2)aen het Broeke, (3)aen den Brij-weeg, (4)aen de moole-straat, (5)aen het Hagel kruys ende in het (6)nielder Broeck

Het Veltje was een zeer groot veld westelijk van het dorp Maasniel Nu bevindt zich de bomen-, koninklijke buurt en Brikken hoven in dit gebied

Het Veltje volgens kadasterkaart 1818

Het Veltje volgens carte figuratief 1786


Veltgensweg

Maasniel
Straat
1818
Lat 51,19857
Lng 6,00908
  1. Voetpad door het Veltgen vanaf het "heyligen huysken" naar het Hagelkruis.
  2. nabuurs weg (1786)


Veltgensweg volgens carte figuratief 1786


Verckensdijck

Straat
Straat
Lat 51,18364
Lng 6,02946

Ook wel de Hellevaert geheten.
Loopt vanaf de Schraegh naar Heystershof die in vroegertijden Verckenshoeff heette.

Verckensdijck volgens kadasterkaart 1818


Verkens-horstjen

Leeuwen
veldnaam
Lat 51,21545
Lng 5,99044

Verkens-horstjen Horst is hoger land in drassig terrein.


Verversbempt

Leeuwen
veldnaam
1709
Lat 51,21635
Lng 6,00329

Verversbempt Behoorde bij de Borg, toen (1709) op naam van Herman Ververs.


Vliegenkamp

Leeuwen
veldnaam
Lat 51,21358
Lng 5,99248
  1. Vliegenkamp akker- behoorde deels tot de Borgh
  2. 1705 ook Smeetskamp geheten, maar stond niet op naam van Smeets.


Vliegenkamp volgens carte figuratief 1786


Vlinckenven

Asenray
veldnaam
Lat 51,19473
Lng 6,06674

Vlinckenven

Vlinckenven volgens kadasterkaart 1818

Ten oosten van Asenray lag een drassig heidegebied, de Duyp geheten, waar we ook het Vlinkeven moeten situeren. In 1698 werd een poging ondernomen om het Breedtven achter Asenray droog te leggen. Alle boeren dienden daaraan mee te helpen. Op de 16e juli verschenen zij met schoppen om een nieuwe greppel te graven, waardoor het water afgevoerd kon worden. De Maasnielderbeek werd voordien merendeels gevoed door het Blankwater in het noorden op de grens met Swalmen. [Bron Ruiten; Onder den klockenslagh van Neel]

 

 

 

Vlinckenven volgens kadasterkaart 1818

Als we de huidige luchtfoto over de kadestralekaart van 1818 heen leggen, kunnen aan de gewasgrooi herkennen dat de grondstruktuur anders is dan in het omliggende terrein, de gewassen groeien slechter omdat de waterhuishouding in de grond anders is dan in de eromheen liggende grond, De oorzaak hiervan is dat op deze plaats vroeger het vlinckvenen heeft gelegen. Zoals op de foto duidelijk is te herkennen.


Vordelveld

Straat
veldnaam
1452
Lat 51,19009
Lng 6,03232

Vordelveld 1452- Vorderveldt aan de hoeve op der Specken.


't Vosken

Gebroek
hoeve herberg
1682
Lat 51,18269
Lng 6,00254

't Vosken

't Vosken volgens carte figuratief 1786

In de kerkrekeningen van de jaren tachtig uit de 17e eeuw werd melding gemaakt van herberg 't Vosken aan het Gebroek. De zangers, die de processie naar Kevelaar met hun liederen hadden opgeluisterd, werden bij terugkeer op een pot bier getrakteerd. In de beestenschat van 1682 werd den weert op gen Broeck int Vosken aangeslagen voor een koe. Zijn naam werd niet genoemd, maar waarschijnlijk was het Philip Peters van Ubben. [Bron Ruiten; Onder den klockenslagh van Neel]Vuel Beurden, De ; Voyl benden

Leeuwen
veldnaam
1543
Lat 51,21332
Lng 6,01062
  • De Vuel Beurden (den Reulenbaendt in de Vuylbemden-
  • 1543- Raetelbaendt-
  • 1723- routebaendt- andere lezing voor Roeye Raemen?)
  • Voyl benden


De Vuile bempden volgens carte figuratief 1786


Vuyl bemden volgens kadasterkaart 1818


Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
18-04-2008