Toponiemen in Maasniel en Leeuwen en Asenray
Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
Naam Toponiem
Huidige wijk
Soort toponiem
Oudst bekende vermelding

Coördinaten


Paeg camp

De Weijer
veldnaam
Lat 51,20317
Lng 6,02390

Paeg camp ook wel Den spronk en Carthuysers Tiggelkuilen of Schaapdreven


Peertsbroeck

Spick
veldnaam
1766
Lat 51,18032
Lng 6,02249

Peertsbroeck (1766) = de paardewei van Kloostershof.

Ongeveer veertig bunder waren belast met een keurmede aan de vrijheer van Dalenbroek, o.a. de Knoerscamp, het Peertsbroek, en de Rode-akker.


Puijtlingshof

Leeuwen
hoeve
1682
Lat 51,21184
Lng 5,99938
  • Puijtlingshof
  • Puytlinckshof 1682
  • Puytlinghshoff 1691
  • Puytlinckhof 1705

Genoemd naar de Grathemse familie Puytlinck.
Puytlinckshof was cijnsplichtig aan de vrijheer

Puytlingshof volgens carte figuratief (1786)

Reeds in 1770 stond Puytlingshof te Leeuwen met haar landerijen, 31 bunder in meerdere percelen, op naam van de erven van de vrijheer van Oyen. Dertien jaar later gingen zij over tot verkoop. Genoemd werden zeven akkers in de Swaer Ohe, ruim 18 morgen groot, en 10 morgen grasland, waaronder het Calverbaantje en de Koeybaent, ongeveer 20 morgen in het Luttel- veld, samen 23 morgen, en nog 18 morgen verspreid bouwland, zoals de akker aan de Twee Vaeren, met de last van het onderhoud van beide valderen en posten. Bij een ander stuk land was de boer verplicht den halven stap ofte thoen te onderhouden. Verder werden nog enkele weiden en overig grasland genoemd, deels vallende onder de hoefslag.

Op driekoningenavond 1705 werd op de Puytlinckhof te Leeuwen onder het dienstvolk een koning en koningin gekozen. De onderste werkknecht, tot koning gekozen, heeft toen op driekoningendag een blamuser (ongeveer 21/2 stuiver) op tafel gelegd, waarna de anderen zoveel bijlegden dat de varkenshoeder er op uitgestuurd kon worden om een vat bier te halen, zodat men op de boerderij het driekoningenfeest kon gaan vieren. Toen de jongen terugkwam, bleek dat men hem te weinig bier had getapt. Aldus het verhaal van Jacob Gunnen, paardeknecht op de boerderij, als inleiding op een dramatische vechtpartij in de herberg van Cuypers

De hofstede waar de burgemeester Thomas Wackers (1825-1909) woonde werd naderhand verbouwd. De grootste verandering vond plaats aan de straatzijde, waardoor de boerderij zijn gesloten vorm kreeg en door die van Leeuwen ook wel "kazerne" genoemd werd, maar meer nog als "De Hof" bekend stond. Na het overlijden van zijn broer werd het grondbezit uitgebreid tot 33 ha. De boerderij werd in 1910 verkocht. Deze boerderij is in de jaren 70 afgebroken
[Bron Ruiten; Onder den klockenslagh van Neel]


Puttelingen, De

Maalbroek
veldnaam
1598
Lat 51,19961
Lng 6,03148
  • De Puttelingen 1598
  • Die Putting, ruim 8 morgen broekbos.
  • Die Puytlinck
  • De Mouthagerland de Puttlingh 1766


De Mouthagerland de Puttlingh volgens carte figuratief 1766

Voor 1600 land had Spee dan weer gevoegd bij de boerderij aan Lycopz-dijck. Te weten ruim 27 morgen, die hij van het kapittel aanvankelijk in leen, maar in 1598 in eigendom had verkregen voor 80 gulden per morgen. Hiertoe hoorden o.a. 7 morgen broekachtig bos in twee stukken: die Puytlinck of Putting. De grond heeft voordien behoord tot de hoeve op Schaetbroeck, die door het kapittel in 1461 werd verworven van Willem Kelleners goed.Na 1770 werden meerdere gronden van de Mouthagen gebroken tot akkerland. Onder andere een deel van de Puttelingen werd gebroken.
[Bron Ruiten; Onder den klockenslagh van Neel]


Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
18-04-2008