Toponiemen in Maasniel en Leeuwen en Asenray
Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
Naam Toponiem Huidige wijk
Soort toponiem
Oudst bekende vermelding

Coördinaten


Daelackers; Daelacker

Leeuwen
veldnaam
1480
Lat 51,20626
Lng 6,00027

Daelackers (1480) Akkers gelegen aan de oude maasarm.
De naam heeft het gebied te danken aan de dalende ligging.
Bij de aanleg van het huidige industrieterrein is de grond opgehoogd en geëgaliseerd

Daelackers volgens minuutkaart 1832

Daalakker volgens kadasterkaart 1818 Sectie B


Daalakker volgens kadasterkaart 1818 Sectie A


Daelackerweg Daelakkersweg

Leeuwen
Straat
Lat 51,20818
Lng 6,00119
Holleweg, (ook wel Molenweg) liep van Leeuwen richting Broekhin.

Dalenbroek; Dalenbroeck

Herkenbosch
Burcht
1311
Lat 51,20818
Lng 6,00119

Woon-, Jachtslot van de heren van de Heerlijkheid Dalenbroek, hieronder vielen Herten, Merum, Ool, Maasniel, Leeuwen en Asenray

De geschiedenis van Daelenbroeck gaat terug tot het jaar 1311.
Godfried van Heinsberg, de Gulikse leenheer van Wassenberg, kocht een aantal gronden van Jan van Asenray in Roermond en besloot in dat jaar in het moerassig gebied ("broeck") van het Roerdal een woon- en jachtslot te bouwen. In de loop van de jaren is dit slot in handen van verschillende edellieden geweest, die er allen op hun eigen manier hun stempel op drukten.
Een keerpunt was echter de 80-jarige oorlog. In 1598 werd het kasteel belegerd en dit betekende het begin van de ondergang van de Hoofdburcht.
Na de dood van de toenmalige kasteelheer, Hattardt van Pallandt, ontstond er een strijd tussen zijn schoonzonen om het kasteel. Toen in het jaar 1707 het kasteel uiteindelijk werd toegewezen aan Jan Ernest van Rollingen, was deze door de procesvoering dermate berooid, dat er geen geld was om het kasteel volledig te restaureren. Hij besloot in de Voorburcht te gaan wonen en restaureerde deze, maar sloopte de Hoofdburcht en gebruikte de kelders als voorraadschuur.

Kasteel Dalenbroek door Jan de Beijer 1738

Van het kasteel Dalenbroek, waaran Jan de Beijer een tekening maakte, bestaan heden ten dage nog slechts de bouwvallen van de onderbouw. Het kasteel lag op een omgrachtterrein en bestond uit vier vleugels rondom een open binnenplaats. Dit blad van De Beijer draagt twee verschillende jaartallen; linksonder staat 1744 terwijl op de achterzijde 1738 wordt genoemd. Vermoedelijk is deze tekening een ateliersherhaling naar een natuursudie, die De Beijer in 1738 maakte

Kasteel Dalenbroek volgens carte figuratief 1715
Deel van de topografische kaart uit 1715 der ligging van de dorpen Herten, Merum, Ool, Maasniel, Leeuwen en Azenraij rondom Roermond, die behoren onder de schepenbank van Dalenbroeck.Dalenbroek, Heerlijkheid

Maasniel Asenray Leeuwen
Herten Merum Ool
Vrijheerlijkheid
<1311
Lat
Lng

Geschiedenis Dalenbroek

Anders dan de meeste heerlijkheden, bestond Dalenbroek niet uit een aaneengesloten gebied. Ten noorden en ten oosten van Roermond lagen de schepenbank Maasniel en de laatbank Leeuwen, waarin de Heer van Dalenbroek voor één vierde deel participeerde. Ten zuiden van de stad lag de schepenbank Herten. Terwijl deze goederen in het Overkwartier gesitueerd waren, lag het kasteel, waaraan de heerlijkheid haar naam dankt, als een enclave in de gulikse schepenbank Melick-Herkenbosch.

De heerlijkheid dankt haar ontstaan aan de bouw van een jachtslot door Godfried I van Heinsberg en Blankenberg aan de rand van een bosgebied, de Mijnweg, in het begin van de 14e eeuw. Doordat de heren van Heinsberg echter reeds vele bezittingen in de omtrek hadden,- werd het kasteel al vrij spoedig als zetel van een vrijheerlijkheid beschouwd. Het complex rechten van de Heer wordt uitvoerig beschreven in een akte van 10 januari 1464, waarbij Johan, graaf van Nassau-Saarbrücken,de heerlijkheid verkoopt aan Gedart van Vlodrop: " unse slosse, land und heirlichheit van Dalenbroiche, die tziende zo Nyele, vort myt allen dorperen, dairtzo gehoerende, nemlichen Nyele, Herrten, Oele, Merhem ind Ruerup myt allen yren ynt - ind zogehoeren, as unse vurfahren, de heynsbersche heren, die bis her gehadt haven; myt gerichten, hoeghe ind leghe; undersaissen; manschaffen ind lehen, beyde geystlich ind werentliche; renten; pechten; tsynssen; tzollen; molenstzienden; opkomyngheni bruychen groisse ind cleyne; w iltbanen ind vort myt a1len anderen zobehoeringhen des vurscreven slossz ind heirlicheyt van Dalenbroiche " .

De leenroerigheid van kasteel en heerlijkheid is de bron van veel onenigheid geweest. Het kasteel was oorspronkelijk een leen van de erfvoogdij van Roermond, doch deze leenverhouding -is in 1440 ontbonden. De heerlijkheid wordt verder als Gelders leen beschouwd, doch vanaf de -16e eeuw vinden wij ook leenverheffingen voor de' Mankamer van de Hertog van Gulik te Heinsberg.

Vele processen zijn hierover gevoerd voor het Hof van Gelder en zelfs de Staten-Generaal hebben zich ermee bezig gehouden. Ondanks dat kan men de heerlijkheid toch als een deel van het Overkwartier beschouwen, waaraan zij ook economisch het sterkst gebonden was.


Del, In den

Straat
veldnaam
1797
Lat 51,18623
Lng 6,04013

Inden Del(1797) akker van Cornelishof


Inden Del volgens minuutkaart 1832


Dennemarken

Maasniel
hoeve
1786
Lat 51,20142
Lng 6,02323

Dennemarken, (1786)Het huske denemarke


Het husken Denemarke Carte figuratie 1786
Dennemarken volgens minuutkaart 1832


Dennemarken in de 20ste eeuw

Bij de verkoop op 14 mei 1921 wordt Dennemarken als volgt beschreven

LANDGOED

Notaris van Boven te Roermond
zal op Woensdag 25 Mei a nam 2 uur in het Posthotel
te Roermond aan het Munsterplein ten verzoeke van den
eigenaar in het openbaar veilen
Het landgoed DENNENMARKEN onder Maasniel op
twintig minuten afstand van de stad Roermond bevattende
lommerrijke laan van af den harden weg heerenhuis
en aangrenzende boerenwoning met schuur ruime stallen
en bergplaatsen vijver lusttuin boomgaard weilanden
met pl.m. 250 rijkdragende fruit- meest meest appelboomen van
uitstekende kwaliteit en broekgronden alles door heggen
omsloten weg en beste bouwlanden buiten de heggen ter
weerszijden van de laan
Een en ander in één blok van bijna 10 hectaren met eene
lengte van ± 500 M langs den St Urbanusweg gelegen
kadastraal bekend als gemeente Maasniel Paegkamp sectie
tie C 8. 1073 1074 1078 1178 1151 1252 1253 1255 en
1311

Het pand door zijne ligging nabij de stad behalve
voor aangenaam buitenverblijf goedrendeerende
boerderij met paarden vee en elk ander bedrijf over een
aanmerkelijke oppervlakte voor bouwterrein geschikt
wordt in perceelen en in massa Ie koop aangeboden
inmiddels ook uit de hand

Te zien na aanvrage bij den bewoner-eigenaar den
heer Fr von den Hoff-Weijers
Gunstige betalingsvoorwaarden en inlichtingen te vernemen
men kaart en indeeling ten kantore van den Notaris

 


dicken boom, Aan den

Asenray
veldnaam
1786
Lat 51,18986
Lng 6,03697

Aan den dicken boom
Zo genoemd op de Carte figurative uit 1768.
In 1833 nog zo gengenoemd.


Aan den dicken boom volgens carte figurative uit 1786


Dingbank; De / Dingbane

Leeuwen
veldnaam
1480
Lat 51,21033
Lng 5,99586

De Dingbank (1480) Oude rechtplaats?


de aen ofte de Dingbane volgens carte figuratief 1786


Dingbank volgens kadasterkaart 1818


Donck, Op die

Asenray
veldnaam
1818
Lat 51,19087
Lng 6,05035

Op die Donck Ongeveer vier bunder tussen beek en altaarland.
Donk =zandige hoogte in moerassig terrein.
De akker langs de beek werd ook wel Bekerkamp genoemd.

Op die Donck volgens carte figuratief 1786

Op die Donck volgens minuutkaart 1832

 

 


Doncker Hoeck Kamp, Aan die

Asenray
veldnaam
<1833
Lat 51,19035
Lng 6,04922

Aan die Doncker Hoeck Kamp van bijna 20 morgen groot.
Vlas aan twee kanten (langs de veestraat, met hagen en bomen omgeven om de beesten te weren.
Afkomstig van het goed ten Eynde.
1833- op den Donkeren hoek.

Doncker Hoeck Kamp volgens carte figuratief 1766

Doncker Hoeck Kamp volgens carte figuratief 1786


Donckerstraet

Asenray
Straat
Lat 51,18957
Lng 6,05173

Weg langs de Donck naar Melick Herkenbosch.
Nu: gedeeltelijk de dorpstraat te AsenrayDe Doncker straet volgens carte figuratief 1766


Donker straad volgens carte figuratief 1786


Donderberg, Ligten

Donderberg
hoeve
1818
Lat
Lng

Ligten Donderberg

Zware Donderberg volgens kadasterkaart 1818
Van Lichte werd gesproken als de grond minder vruchtbaar was, dit waren voornamelijk zand gronden. In tegenstelling tot zware gronden die voornamelijk uit klei bestonden.


Donderberg, Zware

Donderberg
veldnaam
Lat 51,19037
Lng 6,02001

Zware Donderberg


Zware Donderberg volgens Topografische kaart 1938

Van zware gronden werd gesproken als de grond zeer vruchtbaar waren, die voornamelijk uit klei bestonden. In tegenstelling tot Lichte gronden, dit waren voornamelijk zand gronden


Donderbergweg

Donderberg
Straat
Lat 51,18364
Lng 6,01783

Liep vroeger vanaf Mettiens valderen naar Kloostershof.
Donderbergweg volgens carte figuratief 1786


Drekstraat

Asenray
Straat
1833
Lat 51,19082
Lng 6,04972

Benaming (uit 1833) Nu: de huidige Dorpstraat in Asenray.


Driesbempt of Ermendries

Leeuwen
veldnaam
1709
Lat 51,21870
Lng 6,00356

Driesbempt of Ermendries (1709) van het OudManhuis in Roermond. Dries is braakliggende akker, hier als grasland in gebruik.


Duyp, De

Asenray
veldnaam
Lat 51,19391
Lng 6,05377

De Duyp Drassig heidegebied aan de veestraat van Asenray.


De Duyp volgens carte figuratief 1766


De boerderij op de Duyp van hier uit werd de Duyp ontgonnen
De boerderij is inmiddels afgebroken.

 

 

De duyp is woeste grond in 1778
Na de franse tijd werden veel gemeentelijke grond bezittingen verkocht. De meeste gemeente hadden hard geld nodig. Zo werd de duyp verkocht aan Joes Clerx welke de duyp heeft ontgonnen (minuut kaart 1832)


De Duip volgens kadasterkaart 1818


Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
14-08-2008