Toponiemen in Maasniel en Leeuwen en Asenray
Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
Naam Toponiem Huidige wijk
Soort toponiem
Oudst bekende vermelding

Coördinaten


Laeck,De

Leeuwen
veldnaam
1480
Lat 51,22171
Lng 6,99148

De Laeck (1480) Tot hier stroomde toen de Maas.


Laeck

Straat
veldnaam
1480
Lat 51,18743
Lng 6,03037

Laeck Benaming op een kaart uit 1766.


De Laeck volgens Carte figuratief 1766

De Laeck volgens kadasterkaart 1818

De Laeck volgens luchtfoto google 2007

Dit veldje is nu nog altijd goed in het landschap te herkennen
Kijk naar de rare bocht is de "Straat"

De verklaring voor de naam " Laeck" komt waarschijnlijk van het woord "Leek" ,de betekenis hiervan is een "klein meer" (denk aan het engelse woord "lake")
De vorm en de grootte doen ook denken aan een klein watertje. Het feit dat de weg niet de loop van de leigraaf (een door mensenhanden geschapen water loop ter onwatering) volgt zoals de weg voor het overige deel wel doet, en de ligging aan een waterloop, doet dit vermoeden alleen maar versterken.
In Limburg zijn op diverse plaatsen kunstmatige meertjes van deze omvang te vinden, zij werden gebruikt voor het vee te drenken en om bij eventueele brand snel water voorhanden te hebben.

Bron: M. Schönfeld, Veldnamen in Nederland


Laeckwegh

Maalbroek
Straat
1426
Lat 51,20528
Lng 6,02767

1426: de Laickweg; ook wel Sinterbanusweg genoemd en vormde de limiet met Swalmen.
Nu deel van Elmpterweg.

De grenspunten met Swalmen, zoals die in 1489 genoemd werden, zijn nog vrij gemakkelijk aan te wijzen. Over de Laeckwegh liep de limiet naar Lycopszdijck waar een valderen stond. Vervolgens komen we aan de doornstruik aan de baand van Johan van den Gryent en even verderop stond de galg opgesteld onder een hoge eik.
naams verklaring: Laeck staat ook o.a. voor Moerassige grond. De Laeckweg liep naar het Maalbroek dit was een groot moerassig gebied, het fijt dat de weg naar de Lycopsdijck (een verhoogde weg door het Maalbroek) liep, zou het kunnen beteken dat het de weg naar het moeras zou betekenen.
Bron: M. Schönfeld, Veldnamen in Nederland
Anderen beweren dat Laeckwegh of laickweg, Lijkweg zou beteken, dat de weg naar de "galg" liep zou dit moeten verklaren.


Lang Hegge, De

De Weijer
veldnaam
1636
Lat 51,19553
Lng 6,02447

De Lang Hegge(1636) Begrenzing van de grote kamp van de Wijer naast het kerkevoetpad van Asenray.
In 1799 nog Langheek.
In 1428 lag hier het goed tger Laeck.

De Lang Hegge volgens de bunderkaart 1786


Leem, De

De Spick
veldnaam
Lat 51,19434
Lng 6,02766

De Leem


Leeuwen

Leeuwen
Dorp
Lat
Lng

De Cartes Figuratives uit 1786 geven voor Leeuwen een totaal van ongeveer 330 bunder. Zo'n derde deel daarvan werd door grasland in beslag genomen. In 1628 werden 120 bunder, dat is ruim de helft van het akkerland, gerekend tot de "hofflanden onder Lewen". Van de overige landbouwgrond was ook hier een groot deel in handen van gegoede burgerfamilies. Zij hadden het land verpacht aan de boeren van Leeuwen. De nabers zelf beschikten samen over slechts acht bunder eigen land. Tegen het einde van de 17e eeuw was dat opgelopen tot 20 bunder [Bron Ruiten; Onder den klockenslagh van Neel]




Leeuwen volgens kadasterkaart 1818


Leeuwen volgens kadasterkaart 1818



Legte Ohe Lichte Ohe

leeuwen
veldnaam
Lat 51,21893
Lng 5,98770

Legte Ohe

Lichte Ohe volgens kadasterkaart 1818

Van Lichte werd gesproken als de grond minder vruchtbaar was, dit waren voornamelijk zand gronden. In tegenstelling tot zware gronden die voornamelijk uit klei bestonden.Ohe duid vermoedlijk op een eiland in dit geval in de roer gelegen.

Roer Ohe volgens bunderkaart 1786
Beschrijving volgens deze kaart: de horsten, koywijden aenwas ende witsen griend als ook in't geheel de roer Oe
Opvalend is dat er op deze kaart niet van de Lichte Ohe gesproken wordt tewijl de licht Ohe in het zelfde gebied ligt


Leuwer horst

leeuwen
veldnaam
Lat 51,22273
Lng 5,98982

Leuwer horst

Leeuwerhost volgens kadasterkaart 1818


Roer Ohe volgens bunderkaart 1786

Beschrijving volgens deze kaart: de horsten, koywijden aenwas ende witsen griend als ook in't geheel de Roer Oe


Leymcoulen

Asenray
veldnaam
1705
Lat 51,19431
Lng 6,04583

Leymcoulen (1705) aan Rueffshoert (=Rosbain uit 1523?)


Lintgenshof

Gebroek
hoeve
±1400
Lat 51,18544
Lng 6,00325

Lintgenshof

Lintgenshof volgens bunderkaart 1786


Locamp, Op de

Leeuwen
veldnaam
1523
Lat 51,21264
Lng 6,01430

Op de Locamp Was gelegen achter de Swalmerheck aan het Loyerveld-
1523- den Loekamp
Lo zou kunnen wijzen op een bos ontginning

Op de Locamp volgens bunderkaart 1786


Loyerveld / Loyveld

Leeuwen
veldnaam
1480
Lat 51,21067
Lng 6,00632

Loyerveld
1480- op de Lee- op der Locht.

Loyerveld volgens kadasterkaart 1818


Loyveld volgens bunderkaart 1786


Loyerweg Loy weg

Leeuwen
Straat
Lat 51,21170
Lng 6,00741

Weg door het Loyerveld.

Loyerveld volgens kadasterkaart 1818


Luysencamp

Asenray
veldnaam
Lat 51,19929
Lng 6,06711

Luysencamp Oudtijds omstreden heidegebied tussen Maasniel en Elmpt. De boeren kwamen hier om turf en plaggen te steken.
Luysencamp volgens kadasterkaart 1818


Lycopzdijck

Maalbroek
Straat
Lat 51,19944
Lng 6,04273

langs de Mouthagen en vormde hier de limiet niet Swalmen. Later voor het doorgaande verkeer afgesneden door de Elmpterweg.


Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
18-04-2008