Toponiemen in Maasniel en Leeuwen en Asenray
Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
Naam Toponiem Huidige wijk
Soort toponiem
Oudst bekende vermelding

Coördinaten


Ingcamp, Den

Asenray
veldnaam
1353/1682
Lat 51,18904
Lng 6,04993

Den Ingcamp 1682 Den Ingenkamp ruim 17 morgen en rank, wei en bosken.
1353: Op ghein Ende = de Rijtshof.

Dit is een typische kamp ontginning. D.w.z. een akkerland omgeven met houtwallen. Houtwallen bestonden uit een lintbegroeiing van heesters en struiken. Men gebruikte daar veel vuldig de Meidoorn voor. Een houtwal had tot funktie het vee buiten het akkerland te houden, zodat zij niet de oogst konden vernielen. Deze akker behoorde toe aan de pacht hoeve Rijtshof


Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
18-04-2008