Toponiemen in Maasniel en Leeuwen en Asenray
Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
Naam Toponiem Huidige wijk
Soort toponiem
Oudst bekende vermelding

Coördinaten


Gaescuyl

Leeuwen
veldnaam
Lat 51,21596
Lng 5,99468

Gaescuyl


Gaesheuvel

Leeuwen
veldnaam
1480
Lat 51,21060
Lng 6,00061

Gaesheuvel (1676) Leeuwerveld (1480) Soms inclusief de Rour ohe en tot aan de windmolen van de voogd.


Galg, De; Bobbegalge; Buwengalge

Maalbroek
veldnaam
1489
Lat 51,19891
Lng 6,04902

De Galg
Ook Bobbegalge (1786)
Buwengalge (1523)
het Nielder Gericht (1766)


Hier stond het Nyelder gericht- 1489- de hoge eik aan het gericht.
De galg opgesteld onder een hoge eik. (Anno 1523: " op buwen galgen "). De " bobbengalg " stond er ook nog in 1786 In het Coermeden register werd het "het Nielder Gericht genoemd" Dergelijke gericht plaatsen of galgen werden meestal verbuiten het dorp opgesteld bij een belangrijke toegangsweg. Voorbijgangers konden dan zien dat er in dit dorp recht gesproken werd.


Bobbegalg volgens carte figuratief 1786


Nielder Gericht volgens carte figuratief 1766


Gasthuijshof

Straat
hoeve
1332
Lat 51,18753
Lng 6,03666

Gasthuijshof

"Den hof, de huizing en de landerijen zijn mij goed bevallen, maar de weiden niet goed."


foto D. Clerx 2002

Gasthuishof onder Asenray was vanouds een pachtboerderij van het R.K. Godshuis in Roermond . Het gasthuis is van oorsprong een middeleeuwse instelling en hield zich bezig met de armen- en ziekenzorg. Het bestuur werd gevormd door gasthuismeesters. Burgers uit de stad ondersteunden het werk met giften en schenkingen. Op die manier verwierf het gasthuis al vrij spoedig bezittingen buiten de stad. Zo ook menig akkerland, verspreid gelegen onder de vrijlanden van Maasniel .
De boerderij van Asenray werd al in 1332 genoemd. Toen ontsloeg Johan van Asenrade het gasthuis van een rente en keurmede, waarmee de hoeve belast was. In 1450 was er sprake van het Gasthuisbroek naast huis en hof van Thijs van der Eycke.
Deze boerderij moet in oude tijden alweer verdwenen zijn. Ook zijn broer Peter had hier land liggen. Het akkerland werd bij Hasselshof in de Straat gevoegd. Nog in 1786 werd de grond hier Den Eyck genoemd.

Terwijl het gasthuis zoveel mogelijk grond nabij de pachthof concentreerde, werden de overige landerijen afzonderlijk verpacht.
Reeds in de 14e eeuw zien we, hoe het gasthuis meerdere akkers (toen al 25 bunder) in erfpacht uitgaf. Net als bij verkoop werd daarmee de grond afgestaan. De aan kopers betaalden in plaats van de eenmalige koopsom een jaarlijkse cijns in rogge en evene (haver). Op die manier was het gasthuis ook voor de toekomst verzekerd van geregelde inkomsten. Waarschijnlijk heeft het gasthuis deze erfpachten naderhand alsnog verkocht. In de overdrachten van Maasniel is er nauwelijks nog sprake van.
In 1381 nam Maria Engelen dr. van der Porten tien bunder akkerland in erfpacht. Haar vader was bij de overdracht aanwezig als schepen van Maasniel. Jaarlijks betaalde de vrouw hiervoor 8 malder en 5 sommeren rogge aan het gasthuis. In 1454 droegen de meesters van het gasthuis ruim vijf bunder over aan de kartuizers, die de grond bij de Wijerhof achter het dorp voegden.
De akkers die bij Gasthuishof hoorden, waren op het Asenraderveld gelegen. Volgens meting in 1682 bij elkaar 19 bunder land, alles lichte grond, waarvan 10 bunder keurmedig goed. Daarbij kwam nog het Gasthuisbroek (10 bunder). Bij de hoeve lag een boomgaard (200 roeden). Eind 17 e eeuw gingen twee bunder keurmedige grond over op de vrijheer, terwijl naderhand nog een akker nabij het Maalbroek aan boeren uit Asenray in erfpacht werd uitgegeven.
In 1628 berekende de schatbeurder de akkers van Gasthuishof op 33 bunder. Volgens de meesters van het gasthuis bedroeg dit echter niet meer dan 19 bunder.
En voor meer waren zij niet bereid aan de landschat bij te dragen. Bij de meting van 1723 stond Gasthuishof op naam van het Manhuis , een van de instellingen binnen de Roermondse armenzorg. (kaart 59) Naast huis en hof (132 roeden) werden 33 bunder broek- en akkerland gemeten. Elders in de gemeente lagen nog zo'n 15 morgen land op naam van de Armen van Roermond.
Volgens de beestenschat eind 17e eeuw telde Gasthuishof 3 paarden voor de akkerwinning, 12 koeien en 118 schapen.
Ook waren de 12 bijenkorven belast.
Vooral de schaapskudde nam in de volgende eeuw sterk in aantal af. In 1766 werden er nog 50 schapen geteld, en twintig jaar later was het aantal nog verder afgenomen tot 40. Hoewel de schapenteelt in de gemeente in het algemeen was afgenomen, was dat nergens zo duidelijk als hier.

[Bron Ruiten; Onder den klockenslagh van Neel]


aen 't geening

Maasniel
Veldnaam
1766
Lat
Lng

aen 't geening


aen 't geening volgens carte figuratief 1786


Gebroek 1550; in ghen Broick

Gebroek
gehucht
1550
Lat 51,18462
Lng 6,00276

Gebroek 1550- in ghen Broick

De naam Gebroek is een typisch toponiem voor moerassige een moerassig gebied. Dit woord word in een wijdverspreid gebied gebezigd. In alle Nederlandse provincies komt de naam Broek voor.


Gebroek
volgens minuutkaart 1832


Gebroek volgens carte figuratief 1766


Gemeenteland

Asenray
veldnaam
1818
Lat
Lng


Gemeeteland volgens kadasterkaart 1818


Gemeente Broek

Asenray
Veldnaam
1818
Lat
Lng


Gemeente broek volgens kadasterkaart 1818 Sectie F


Genhusen, Aan

Leeuwen
veldnaam
1786
Lat 51.210734
Lng 5.997977

Aan Genhusen (1786) aan gindse huizen


Aan Genhusen volgens carte figuratief 1786't Genske / 't Straetien

Maasniel
Straat
Lat 51,19746
Lng 6,01106

Ook 't Straetien genoemd: een paadje tussen de boerderijen van Aelmans en Tijssen.
Van hieraf liep een voetpad door de velden naar het Hagelkruis.
Genske betekend paadje


't Genske volgens kadasterkaart 1818


Grande route

Broekhin
straat
Lat 51,21070
Lng 6,01438

De Groote weg van Roermond naar Venlo Deze liep via de Maalbroek


Grande route volgens Oosterijkse nederlanden 1778

 

Grande route volgens kadasterkaart 1818

Het oude (rood) en het nieuwe tracé (blauw)
Opvallend is het bochtige tracé. Dit liep oostelijk achter de huizen langs de huizen langs en dan verder via de huidige Bob Boumanstraat. Rond 1800 werd het nieuwe kaarsrechte tracé aangelegd.

Gezicht op Roermond en de nieuwe weg naar Venlo met de windmolen van de Voogd. Pentekening Gemeente Museum Roermond.

 


Groenenweg; Groeneweg

Leeuwen
straat
<1648
Lat 51,20838
Lng 5,99587

De Groeneweg, die door het Tegelarijevelt heen liep, moeten we dateren na de ontginningsperiode, omdat sommige kavels zich aan weerskanten van de weg uitstrekten. Dit zagen we ook al in het Asenraderveld. Over de Groeneweg trok van oudsher de processie. Dat was zo in 1648 (maar waarschijnlijk al sinds tijden daarvoor) en eeuwen later nog


Grooten Camp

Maasiel
veldnaam
<1682
Lat 51,20218
Lng 6,03006


Grooten Camp afgebeeld op de kadasterkaart 1818

Grooten Camp behoorde grotendeels toe aan de pachthof "de Mouthagen" op de Maalbroek

Blauw Mouthager grond bezit 1682
Rood de grooten camp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grooten Camp volgens kadaster 1818 Sectie C

 

Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
18-04-2008