Toponiemen in Maasniel en Leeuwen en Asenray
Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
Naam Toponiem Huidige wijk
Soort toponiem
Oudst bekende vermelding

Coördinaten


Capelanielandt

Asenray
Veldnaam
<1703
Lat
Lng

Capelanielandt

Capelanielandt volgens carte figuratief 1766

De opbrengsten uit de erfpacht kwamen ten goede aan de kaplaan van Maasniel


Claessenshof

Straat
Hoeve
1450
Lat 51,18662
Lng 6,03235

Claessenshof

Claessenshof volgens carte figuratief 1766

Tussen Gasthuishof en de Straat lag in de 15e eeuw nog een boerderij, op der Eyeke geheten. In 1450 stond de boerderij op naam van Thijs van der Eycke en zijn vrouw Bielen. Daartoe behoorden nog 2 morgen beemd aan de leigraaf en een halve bunder akkerland. Het ander deel van de grond stond toen op naam van Peter van Eycke. Het geheel was belast met een erfpacht van 2 malder rogge aan het Begijnhof. Huis en hof gingen over op Johan Mulleners uit Roermond. Naderhand werd de grond bij Hasselshof in de Straat gevoegd. Over de verdeling ervan was toen onenigheid ontstaan. In 1636 besliste de schepenbank, dat Spee en consorten afstand moesten doen van de helft van Eycker Kempken ten gunste van Cremers.
In 1648 werd Francois Cremers zaliger (aangetrouwde) oom genoemd van Peter Cox, schout van Dalenbroek. Deze was getrouwd met Agnes, dochter van Jacob Boener en Anna Cremers. Bij de overdracht uit erfenis was de schout een keurmede schuldig gebleven. De boerderij ging daarna over op Joannes van der Heyden, drost van het ambt Montfort, begin 1661 getrouwd met Anna Maria Cox (1631-1678). Drossaerdshoff, een benaming uit die tijd, ging via advocaat Meyers over op de familie Claessens. De boerderij was o.a. belast met een jaarlijkse cijns van 2 malder rogge aan de kapelaan.
In 1723 telde de boerderij ruim 16 bunder, bestaande uit huis en hof, 160 roeden groot, 18 morgen akkerland op de Donderberg en nog 12 morgen in de Schraegh. De rest lag in het Asenraderveld. Een halve eeuw later zou daar nog eens 14 morgen op het Obersveld van de Jezuïeter-Spick bijkomen.

[Bron Ruiten; Onder den klockenslagh van Neel]


Cleen Broeck, Het

Maasniel
veldnaam
1786
Lat 51,20290
Lng 6,01065

Het Cleen Broeck ofwel Broekxke.
1786 aan Geen-ingh, waarmee de laatste huizen in de Beekstraat werden bedoeld.
Nu: Wilhelminalaan.

  1. Het Cleen Broeck
  2. Broekhin
  3. Beek (Beekstraat nu: Wilhelminalaan)

Cnopscamp

Spick
veldnaam
1420
Lat 51,19807
Lng 6,02999

Cnopscamp(1420- Johan Knoups land.) Deze benaming bleef ruim drie eeuwen gebezigd.
Gelegen tussen de pachthof de Weijer en het gehucht de Spick

Cnopscamp volgens carte figuratief 1786

Links de Cnopscamp (680 & 681)
Rechts de Cruiscamp (682)


Coninserd, Aan de

Swalmen
veldnaam
1766
Lat 51,21347
Lng 6,01737

Aan de Coninserd of Schinheuvel (1766), is de landweer op Swalmer grond. 1469 en 1543-Kneynseerde of Scheynhovel


Cornelisbroek

Straat / Spick
veldnaam
1636
Lat 51,18813
Lng 6,03430

Cornelisbroek (1636)Moerasgrond, begroeid met kreupelhout.
Behoorde oorspronkelijk bij de Cornelishof en werd na 1800 bij Gasthuishof gevoegd.

Kadestralekaart 1818
Oosterijkse nederlanden 1778


Cornelisbroek volgens kadasterkaart 1818


Cornelishof

Thuyserhof
hoeve
begin 15e eeuw
Lat 51,18557
Lng 6,04124

Cornelishof

SINT -CORNELISHOF

"Als men het moerenlandt sal riolen, soa geeft het convent een half tonne biers. "

Cornelishof volgens kadasterkaart 1818

De kruisbroeder te Roermond hadden van oudsher in Asenray een boerderij, de Sint Cornelishof geheten. Volgens het bunderboek van 1681 behoorde hiertoe zo'n 20 bunder, merendeels akkerland, een kempke en boomgaard. De kruisheren hadden zich begin 15e eeuw in Roermond gevestigd. Daar stond ook de Corneliskapel , die nog dateerde van voor 1409. Het klooster heeft de grond in Asenray verworven middels aankoop en schenkingen. Volgens de historicus Linssen in zijn artikel " Asenray " is de Cornelishoeve uiteindelijk afkomstig van de oude familie van Asenrade , waarmee niet uitdrukkelijk het gelijknamige riddergeslacht bedoeld wordt.Het is niet zeker, of de Cornelishof dezelfde is als de hoeve Op ghein Ende uit 1358. Deze benaming heeft eerder betrekking op de Rijtshof . Mogelijk geldt dit slechts voor enkele akkers van Cornelishof , zoals ook de kamp te Asenray ooit toebehoorde aan Alie van Asenraedt van haar goed ten Eynde. Veertig jaar later verpachtten leden van deze familie hun goederen te Asenray ( ist bruke, ist beende off ist lant: broek, grasen akkerland) aan zekere Pouwels van Gyenre Voyrt en Nesen zijn vrouw. Naderhand werd dit, geheel of gedeeltelijk, in verkoop omgezet. In 1502 verwierf het klooster van Thijs Plaenen twee bunder akkerland te Asenray . In 1514 nog eens twee percelen van de gebroeders Reael. Ander akkerland was volgens het register der erfcijnzen uit 1766 o.a. afkomstig uit Ditter Pauwels goed. Deze zou dan een nazaat van genoemde Pouwels kunnen zijn. In 1532 verwierven de kruisheren door ruiling een baand, groot 2½ morgen, die bij hun boerderij lag. Volgens hetzelfde register was ander land afkomstig van Lemken Sueten en vier morgen van Heynken Pfaren. In het Asenraderveld bezat het klooster ook een keurmedig goed van tien morgen, afkomstig van Herman (elders: Heynen) Schotten. Het moeras nabij Gasthuishof verwierf het klooster in 1479 door aankoop van Jan van der Horst. In 1606 verwierven de kruisheren tevens de Rijtshof . Daartoe behoorde de Inghkamp en het land over de beek.

[Bron Ruiten; Onder den klockenslagh van Neel]


Craedepoel

Broekhin noord
veldnaam
1389
Lat 51,21235
Lng 6,01609

Craedepoel
1389- de Krayenpole


Cruyskamp

Spick
veldnaam
1645
Lat 51,19754
Lng 6,03203

Cruyskamp(1645) Was keurmedig aan de Vrijheer.
Gelegen tussen de pachthof de Weijer en het gehucht de Spick

Cnopscamp volgens carte figuratief 1786

Links de Cnopscamp (680 & 681)
Rechts de Cruiscamp (682)


Custerskamp

Maasniel
veldnaam
17e eeuw
Lat 51,20028
Lng 6,01280

Custerskamp Was eind 17e eeuw eigendom van de koster. Voordien- Suylencamp.


Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
12-08-2008