MM:BeginLock type="mmdate" format="Am2" orig="7/29/08">7/29/08 --> !-- #BeginDate format:Am2 -->7/29/08 -->MM:BeginLock type="mmdate" format="Am2" orig="7/29/08">7/29/08 -->
Toponiemen in Maasniel en Leeuwen en Asenray
Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Interactieve kaart 1818
Naam Toponiem Huidige wijk
Soort toponiem
Oudst bekende vermelding

Coördinaten


Aanwasserstraat

Leeuwen

Straat

 

Lat 51,21267
Lng 5,99391

Weg naar de nieuwe aanwas. Nu Borgeind

Tussen 1600 en 1700 heeft de Maas en andere loop genomen De maas verplaatste zich naar het westen waarschijn door doorbraak. 17-01-1643 stond het waterpijl op 21,89m (naar Roermond omgerekend) Het grootste deel van grond die hierbij aanwaste kwam toe aan Roermond
Op onderstaande afbeeldingen is goed te zien hoe de maas zijn loop veranderde en daarbij nieuwe grienden ontstonden.
[Bron Ruiten; Onder den klockenslagh van Neel]


±1600


1680


1760


Ager Helmisse

Leeuwen

veldnaam1818

17de eeuw

Lat 51,21240
Lng 5,99322

Ager Helmisse ook Achter Helmisse Hier woonde eind 17e eeuw het gezin van Merten van Nieuwstadt en Elisabeth Helmes. Het veld achter hun woonhuis werd naar hun vernoemd
Zie ook Helmussenlaan


Ager Helmisse volgens carte figuratie 1786


Ager Helmisse volgens kadasterkaart 1818


Apothekershof

Gebroek

hoeve

1500

Lat 51,18148
Lng 6,00415

Apothekershof Genoemd naar toenmalige eigenaar apothekers zoon Jan van der Smitzen rond 1500
Ook wel, op gen Bruech (15e eeuw), Heythuysenshof (±1668), Bosmanshof (±1700) en Scholtushof (1743) genoemd (allen naar de toenmalige eigenaar)


Apothekershof volgens carte figuratie 1766


Apothekershof volgens kadasterkaart 1818


Apothekershof volgens google 2007

Onder deze naam stond begin 17e eeuw een pachtboerderij bekend, eigendom van apotheker van der Smitzen in Roermond.
De grond was grotendeels keurmedig aan de vrijheer van Dalenbroek . Telkens wanneer de hof van eigenaar. wisselde, ging het beste pand of paard naar de vrijheer.
Om praktische redenen werd de keurmede naderhand in geld betaald. :In het register van 1766 gaat de stam van deze keurmede terug tot begin 15e eeuw. De lijst begint met " Bijn van Swalmen van sijne hove op Bruech ". De volgende is Dyrick Cox, die het goed via zijn vrouw verwierf.
Op die manier ging de boerderij op gen Broeck rond 1500 over op Jan van der Smitzen, apothekerszoon. Na enkele generaties kwalm Apothekershof op naam van Peter Bosman, ,in mei 1632 getrouwd met Margaretha van der Smitzen.

Thomas van der Aldenhoven

Apothekershof was tevens een cijnsgoed.
Jaarlijks werd hiervan op Sint-Steffensdag na kerstmis aan de vrijheer 2 vat haver, 1 paar hoender en 7 dinar betaald. Ook hiervan is een register bijgehouden. Dat gaat evenwel terug op Thomas van Aldenhoven en slaat dan vele generaties over, om pas met de erfgenamen van Herman Heythuysen en Bosman-in-de-Brugstraat verder te gaan.
Thomas van Aldenhoven had nog 4 bunder land aan de Nielder Drencke , eveneens keurmedig goed. Ook hier werd als tweede genoemd Diedrich Koch. Anno 1530 op naam van Hendrich van der Smitzen. De akker in het Veldtgen werd ook in 1480 genoemd, gehorende onder de " Binshoff van Swalme " en werd getiend door de pastoor.
In 1628 telde Apothekershof 18 bunder akkerland. Nadien moet de verdeling hebben plaatsgevonden tussen de families Bosman en Heythuysen, waaraan beide boerderijen nadien hun naam ontleenden. Johan Bosman, getrouwd met Anna Catharina Carpentier, kocht in 1656 voor 3500 gulden de boerderij die sindsdien Bosmanshof werd genoemd. Heythuysenshof aan de brug was enige tijd in het bezit van de gelijknamige familie. In juli 1660 werd in Roermond het zoontje gedoopt van Herman Heythuysen en Mechteld van Breugel, met name Laurens. Het echtpaar was zo'n tien jaar daarvoor getrouwd.
Heythuysenshof telde in 1682 behalve huis en hof nog een boomgaard en 28 morgen land. Van Bosmanshof (31 morgen groot) waren alweer enkele akkers afgescheiden.
Aan schepen Bosman bleef toen de boerderij met boomgaard en 22 morgen land.
'Begin 17e eeuw werd de grond vanuit één boerderij bewerkt. Vijftig jaar later stonden hier twee hofkens. Geen enkel document heeft duidelijk kunnen maken, welke van de twee de oorspronkelijke hoeve is. Heythuysenshof met erf, moestuin en boomgaard (in 1785 " de Brugge " geheten) was ongeveer twee en een halve morgen groot.
In 1620 lag hier de boerderij van wijlen Jan van Wijnarden en Mettel van Baexen; aan mate een halve boender groot naast land van Tilman Gijsselers. Huis, hof en schuur lagen aan Urbanusweg met een voorhoofd op de beek en van achteren Abdijeland . De situering klopt nauwkeurig met Heythuysenshof . De boerderjj was belast met 18 koppen rogge aan het Munster . Voornoemde eigenaars komen niet voor in de stam lijst van Apothekershof . Voorlopig moeten we dus aannemen, dat de boerderij naderhand aan de pachtgronden werd toegevoegd.
Heythuysenshof kwam o.a. via de familie Berckelaer in 1748 op naam van advocaat Clout. Bij de visitatie in 1755, toen alle haarden en schoorstenen werden geïnspecteerd, was hier sprake van "den haat van mijnheer scholtuis", dat was de schout van Dalenbroek , Theod. Cloudt. De boerderij met haar akkerland ging kort nadien over op Adries Verstegen en Hubert Wulms
[Bron Ruiten; Onder den klockenslagh van Neel]

-


Asenrader Stap

Donderberg

Straat

 

Lat 51,19089
Lng 6,02250

Voetpad vanaf de Straat naar de Schuttekleef als afkorting van de Jaegerstraete.

  1. Asenraeder Stappen. 1454
  2. Kereke paed.1818

Voor de inwoners van Asenray was van oudsher de Jaegerstraete de belangrijkste weg naar het dorp Maasniel . Omdat de weg met twee grote krommingen om de Donderberg heen liep, maakte men al vroeg een voetpad door de velden vanaf het Horenjock , over het Hoog Vonderen , langs de Herttenpael , over de Seute Bemden tot aan de boerderij in de Straat . Dit voetpad, toen beter bekend als de Asenrader Stappen , werd al in het midden van de 15e eeuw genoemd en als kerkepad gebruikt. Een " stap " was een brede plank over een sloot. Dus ongeveer hetzelfde als een " vonderen ". [Bron Ruiten; Onder den klockenslagh van Neel]

Asenraeder Stappen volgens minuutkaart 1832


Asenraderveld, Het

Asenray

veldnaam

12de eeuw

Lat 51,19099
Lng 6,04143

Het Asenraderveld

Dit veld behoorde grotendeels tot Gasthuishof Deze pachtboerderij werd al in 1332 Toen Johannes de Asenrade van zijn recht op een rente van 4 solidi en een keurmede van de hof van het gasthuis te Asenray verkocht.
De boerderij was eigendom van het R.K. Godshuis te Roermond, ook wel Gasthuis, armenhuis en Hospitaal genoemd. Een kleiner gedeelte behoorde aan de plaatselijk bevolking toe. Het Gasthuis was geen geestelijke instelling En daarom werd is deze na de Franse tijd, toen geestelijke instellingen werden opgeheven en onteigend, niet verkocht. De grote van de percelen bleef dan ook groot omdat van vererving geen sprake was. Dit mede hierdoor is het karakter van dit veld bepaald. [Bron Ruiten; Onder den klockenslagh van Neel]


Asenray; Asenrade; Asenraedt

Asenray

Gehucht

 

Lat 51,19233
Lng 6,04822

Het gehucht Asenray, dat naast de kleine groep huizen bij de kapel bestond uit een aantal vrijstaande boerderijen. Asenray wordt voor het eerst vermeld in 1267 als Asenraede.265 Het is een rode-naam, wat duidt op een ontginning uit bos. Korte tijd later vallen ook al de namen van enkele van de vrijstaande boerderijen: de Cornelishof bestond in de 13e of 14e eeuw, de Gasthuishof in 1322 en de Thuserhof (= Kartuizerhof) in 1460. De bijbehorende bouwlanden waren in de 13e eeuw vrijwel aaneengegroeid.

 

Oosterijkse nederlanden 1778

 

Minuutkaart 1832


Asenray volgens kadasterkaart 1818


Asselterweg; Asselsen weg

Leeuwen

Straat

 

Lat 51,21658
Lng 6,00207

Weg van Leeuwen naar Asselt. De Zandstraat ging over in de Asselterweg
De weg is heden ten dage verlegt naar oosten


Inleiding - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z