Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.503  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Het huis was door de krijgstroebelen van de laatste oorlogsjaren in verval geraakt. Tevens had hij schade geleden doordat soldaten de bomen hadden gekapt. Herbouw zou de kinderen alleen maar geld kosten, terwijl het huis nu onbeheerd nog meer stond te vervallen. Na overleg met Geurt van Daell en Corst Claessen als voogden van de kinderen gaf de schepenbank toestemming de boerderij van de hand te doen. Waar anders dan in zijn eigen herberg werd de verkoop gehouden?
Jan gebruikte het geld enkele maanden later voor de aankoop van een ander, groter landgoed. Samen met Matthijs Aelen kocht hij van de familie Baenen uit Roermond se- keren hoff, genaemt den Mouthaegen* voor 1050 pattacons. De hoeve werd verpacht. Jan van Daell stierf in februari 1758 in zijn huis aan de beekstraat.
Naar aanleiding van de huwelijks-akte uit 1735 werd in maart 1760 een schikking getroffen tussen Stoffel Timmermans en de kinderen van wijlen Jan van Daell en Marie Claessen. Hij had nog recht op 50 pattacons uit erfenis.
Jan was zijn voorkinderen het geld, dat hij aan het Schuttekempke had verdiend, schuldig gebleven. Alleen Albert van Dael had zijn aandeel van 100 pattacons reeds ontvangen. Met haar goederen op de Mouthaegen als onderpand verzekerde Petronella Geraerdts, dat ook de twee anderen hun deel zouden krijgen.
Albert van Dael trouwde (in 1765) met de weduwe Emets, halferse te Asselt. Tien jaar later hertrouwde hij met Henrica van den Broeck. Uit dit tweede huwelijk werden te Asselt zeven kinderen geboren. Zijn zus Agnes trouwde in mei 1765 met Jan Hendrick Welters uit Roermond.

NADAGEN
Van het erfdeel dat aan Corst Claessen was toegevallen, konden 6 morgen akkerland in het Asenraderveld achterhaald worden. Hij ging wonen in zijn huis in het Kempken aan de dorpsbrug. Hier stierf hij in april 1759. Zijn vrouw Sophia volgde hem tien jaar later in het graf. De boerderij werd in 1775 beleend door zijn twee kinderen. Dochter Umelia was in april 1761 getrouwd met Coen Frencken en woonde hier aan heyligen huysken.

Zoon Claes (1735-1814) was in 1768 getrouwd met Geertruy Janssen, weduwe van Gerardt Willems, pachter op de Tegelarije. Claes ging op de voorhof van het edelmansgoed wonen. Gertruydt (ca.1725- 1809) was een dochter van Jan Janssen en Elisabeth Eggels uit Leeuwen.
Met het overlijden van Nicolaus kwam er tevens een einde aan deze familie Claessen in Maasniel. De naam werd alleen nog voortgezet in Vlodrop door de zoons van Gerardt. (De nakomelingen van Daniël Claessen en Petronella Geraerdts zijn van een andere stam.)

FRANCIS COX
Via Hendrick Cox zijn de Coxen in Maasniel terecht gekomen. Zoon Adriaen, getrouwd met Lysbeth Linssen, werd vader van vijf jongens en drie meisjes. Nadat er van het oorspronkelijk bezit op de Spick* niet zo veel meer over was gebleven, kwam nu in de derde generatie toch enig herstel. Francis Cox (ca.1710-1782) is daar een voorbeeld van.
Hij trouwde in juni 1746 met Catharina, jongedochter van wijlen Daniël Thomassen en Margaretha Mevissen, herbergiers in Asenray. In maart 1749 verwierven zij de boerderij met het Schuttekempke voor het vrij hoge bedrag van 560 pattacons. Kort daarvoor werd de boerderij met de akker op "slechts" 200 pattacons geschat! Het goed werd door de verkopers ingezet voor 280 pattacons, waarop met 10 pattacons kon worden gehoogd. Toen de kaars was uitgegaan, ontstond er onenigheid tussen de schout en Francis Cox over het laatste bod. Daarop werd een tweede kaars aangestoken. Francis deed het laatste bod en verwierf de boerderij met de kamp.
We kunnen aannemen, dat hij goed boerde. In de beestenschat van 1766 werd hij aangeslagen voor 5 koeien, 55 schapen en 5 bijenkorven. Verder beschikte hij nog over een trekpaard voor de akkerwinning. Ook kocht hij nog wat gemeentegrond naast zijn huis, zodat de boerderij gemeten werd op ruim 4 morgen. Maar ook elders had hij nog eens 5 morgen akkerland. Het merendeel hiervan was afkomstig van Catharina's ouders. De akkers lagen evenwel zeer verspreid op de Spick, in het Mouthagerveld, aan het Maalbroek en in het dorp.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.503  

Eerste  Vorige  498 499 500 501 502 503 504 505 506 507   Volgende  Laatste