Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.502  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

 Toen het huis werd uitgeplunderd, had het dier zich uit de voeten gemaakt en is verre van huys tot over de beecke geloopen. Eerst nadat alles weer rustig was geworden, was de hond teruggekomen!
Naderhand heeft men vernomen dat de gauwdieven laat in de avond tussen Dalenbroek en de Meinweg zijn gepasseerd. Corst vertelde later, dat zijn vader nooit heeft willen zeggen, aan niemand, hoeveel geld de dieven hadden meegenomen. Het is de schout ook niet gelukt de daders op het spoor te komen.

ERFDELING
In mei 1743 stierf president-schepen Jacob Claessen. Hoewel de scheydt ende deylinghe is verloren gegaan, kon de erfdeling van zijn goederen en effecten toch grotendeels worden achterhaald.
In 1757 legde Corst verantwoording af als momber van de minderjarige Gerardt, enig nagelaten kind van zijn overleden broer Jan Claessen in Vlodrop. Uit de schuldbrieven die de jongen waren toegevallen (bij elkaar ruim 1600 gulden) werden jaarlijks bijna 20 pattacons ontvangen. De jaarlijkse pacht van de akkers te Asenray, aan het Hagelkruis en in het Kerkeveld, bij elkaar bijna 6 morgen, bracht omgerekend in geld na aftrek van de onkosten nog eens 40 pattacons op. Hendrick Sillen, die de smidse* in Maasniel bewoonde, betaalde een jaarhuur van 7 pattacons. Wilm Janssen nog eens 4 pattacons voor zijn woning in Asenray. Het huis in Roermond, gelegen aen den Wall, heeft echter al die jaren leeggestaan en dus niets opgebracht. Aangemerkt werd, dat ook dit huis weer verhuurd diende te worden.
Tegen 1760 trouwde Gerardt Claessen met Maria Magdalena Houben, in september 1734 geboren als dochter van kerkmeester Dirck Houben en Elisabeth Severijns. Haar ouderlijk huis stond in Ool aan het voetpad. Het echtpaar Claessen woonde in Vlodrop en kreeg daar acht kinderen. In april 1771 verkochten zij de smidse in het dorp voor 290 pattacons aan Coen van der Linden uit Buggenum.

Het huis te Asenray heeft hij al eerder verkocht aan herbergier Joes Slabbers. De zes morgen akkerland stonden in 1786 nog op zijn naam en heeft hij al die jaren verpacht. De totale waarde van Gerardts erfdeel is te vergelijken met het volgende. In 1748 werd beschreven wat de kinderen van Marie Claessen was toegevallen. Jan van Daell stond toen op het punt om te gaan trouwen met de weduwe Petronella Geraerdts. Dit erfdeel werd in vijf loten verdeeld; alles bij elkaar geschat op een waarde van 370 pattacons, te verdelen tussen de twee voor- en de drie na-kinderen. Daarbij kwamen nog meerdere schuldbrieven met een totale waarde van ruim 1500 gulden. Hiervan zou Jan van Daell de kinderen van Albert Timmermans 800 gulden uitbetalen. Met deze gegevens kunnen we bij benadering vaststellen, dat de nalatenschap van Jacob Claessen een waarde vertegenwoordigde van maar liefst 3000 pattacons. De twee kinderen van wijlen Albert Timmermans erfden in 1748 vier morgen akkerland, t.w.v. 80 pattacons, vermeerderd met 74 pattacons uit huis en hof, plus een kapitaal van 800 gulden uit schuldbrieven e.d. Na het overlijden van zijn broer ging dit erfdeel dus in zijn geheel over op Stoffel Timmermans (1629-1807). In juni 1758 trouwde hij in Heden met Catharina Cnops, de 30-jarige dochter van kerkmeester Frans Cnops en Maria Janssen. Omdat hij in Heden bleef wonen, verkocht hij de akkers in Asenray aan de brouwer Joes Slabbers.
Jan van Daell erfde namens zijn drie kinderen bij de deling in 1748 het huis met schuur en stallen, moeshof en de Schuttenkamp en nog 6 morgen akkerland. Hij is daar zelf niet gaan wonen. Toen hij in juni 1748 hertrouwde is Jan van Daell met zijn kinderen verhuisd naar de beekstraat. Petronella Geraerdts (ca.1710-1793) had zelf ook nog twee kinderen uit eerste huwelijk met de zoon van wijlen schoolmeester Claessens. Nog drie zoons werden geboren. Ook nu werd deels van de biertap geleefd.

VERVAL
In februari 1749 richtte Jan van Dael een schriftelijk verzoek aan het gericht om de boerderij te mogen verkopen.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.502  

Eerste  Vorige  497 498 499 500 501 502 503 504 505 506   Volgende  Laatste