Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.498  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Hendrick overleefde zijn zoon ongeveer tien jaar. Zijn dochter Anna (1690-1768) was omstreeks 1725 getrouwd met Joost Slabbers, de zoon van Melickerholdt. Daar ging zij ook wonen. Samen met haar jongste zus Marie erfde Anna Claessen haar vaders huis en hof. Eerst in 1753 verkocht haar zoon Paul het bouwvallig huis op de Donck met een morgen akkerland daarachter voor 23 pattacons aan buurman Jan Janssen en Elisabeth Moors. De andere akker kwam op naam van zijn broer Nicolaus Slabbers. Hij trouwde met een meisje uit Asenray, zoals later ook zijn zoon Josef zou doen.
Voor de verkoop in 1753 van Hendricks huis en hof was toestemming verleend door Catharina Thijssen. Zij was eveneens geboren en getogen in Swalmen als dochter van Daniël Tijssen en Marie Claessen. Haar beide ouders waren zelf geboortig van Asenray. Daniël hertrouwde nog voor 1735 met Helena Timmermans uit Melick. Catharina (1726-1776) trouwde in april 1759 in de parochiekerk van Maasniel met Willem Thomassen, een neef van haar vader. Voor dit huwelijk werd door pastoor Bosman van Swalmen schriftelijk toestemming gegeven. Toen haar vader naar Melick verhuisde, was Catharina dus in Swalmen gebleven. Of zij is er naderhand weer teruggekeerd. Daar woonde ze in het huishouden van haar tante Anna, die ook aanwezig was bij de geboorte van haar eerste kind.

JACOB CLAESSEN
In april 1700 trouwde Jacob Claessen te Roermond met Ummelke (1675-1729), jongedochter van Hendrick van der Velden en Christina Jansen. (De naam van de moeder werd steeds anders vermeld. Bij haar huwelijk in augustus 1668 heette zij Catharina, terwijl zij ook Christina en Cornelia werd genoemd.) De vrouw stierf eind 1675 in het kinderbed. Een half jaar later hertrouwde Hendrick in juni 1676 met Petronella Lenaerts. In Roermond werden de dochters Christina en Barbara gedoopt; de eerste werd vernoemd naar zijn overleden vrouw. Omstreeks 1680 woonde het gezin van der Velden op Gasthuishof*.

Hoogstens voor de duur van zes jaar, want in 1684 werd zoon Lenart in Melick gedoopt. Daar werd Hendrick naderhand tot schepen benoemd. In Asenray had hij volgens het bunderboek een huis en ruim vier morgen akkerland, alles afkomstig uit zijn twee huwelijken. Hoewel de D.H.O.-gegevens over het gezin hoofdzakelijk in de kerkregisters van Roermond te vinden zijn, is bekend dat zowel Christina Jansen als Peetyen Linderts geboren en getogen zijn in Asenray. Christina was een dochter van Jan van Kleyn-Gladbach. Hij was voor 1640 in Asenray neergestreken, waar hij zestien jaar later nog woonde in zijn huis aan het valderen tegenover de Ingcamp van de kruisbroeders. In 1658 werd hij nog aangesproken vanwege het onderhoud van het valderen. Dertig jaar later werd het huis met de moestuin, boomgaard en de akker daarachter verkocht door Geurt Coolen en Windelina Jansen, echtelieden, en door Ummelkes vader namens zijn voordochters. De koopprijs bedroeg 350 gulden en een nieuw laken rok voor Wendel en een voor Hendricks dochter (Marie). Op die manier hadden beide vrouwen ook nog enig voordeel en aandenken aan de nalatenschap van hun (groot)vader. Het huis stond toen nog deels op naam van Dirck Trappen, schoonzoon van Peter van Asenray. Peter Jansen op zijn beurt was de enige zoon van Jan van Kleynenglabbach. Jacob Claessen woonde eind 17e eeuw met zijn vader in diens huis op die Donck. Op zolder waren 28 malder aan rogge, haver en boekweit opgeslagen. In februari 1701 werd zoon Corst geboren. Een jaar later zag diens broer Jan het daglicht. Dan volgde Marie Claessen als derde, genoemd naar haar grootmoeder, die jaren daarvoor gestorven was. Eind 1704 werd Jacob Claessen tot schepen benoemd in het gericht van Maasniel om het getal van zeven vol te maken.
Van beider ouders erfden Jacob en Ummel niet veel meer dan 3 morgen land en mogelijk enig kapitaal. Ook Claes Claessen schreef weleens een lening uit. Zowel Claes als Jacob moeten geld hebben verdiend als pachters van akkerland. Vooral de laatste klom op tot een van de rijkste boeren in het Maasniel van die tijd.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.498  

Eerste  Vorige  493 494 495 496 497 498 499 500 501 502   Volgende  Laatste