Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.500  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Dirck Sleuters en Marie Thissen beleenden in 1710 hun schuur met de moestuin aan de Eyermert voor 200 gulden bij het echtpaar Claessen, alvorens daar hun huis te timmeren.
De erfgenamen van Kessel beleenden in 1716 voor 42 pattacons hun huis met smidse in de dorpsstraat te Maasniel. In 1724 ging het huis voor nog eens 24 pattacons over op Jacob Claessen.
Hendrick Hoets verkocht in 1718 namens de erfgenamen Hommen het huis met het Kempken in Maasniel aan de brug voor 800 gulden, 25 pattacons en een malder rogge aan Jacob Claessen en Ummel van der Velden. Het huis werd toen tot 1730 verhuurd aan Mattheus Segers en Marie Coenen, herbergiers.
Nog een huis met moeshof en enig akkerland werden in 1734 bij schepen Claessen beleend. Ook hier werd de lening vier jaar later in verkoop omgezet.

BEEKERKAMP
Ook de gemeente stond bij het echtpaar Claessen in het krijt. In 1721 had de schepenbank 150 pattacons opgenomen om de achterstallige rations aan de keizer te kunnen betalen.
Uit de nalatenschap van schepen Claes Sillen verwierf het echtpaar door aankopen bijna 5 morgen akkerland in meerdere stukken. Enkele kleinere akkers op de Bekerkamp tegenover zijn huis heeft boer Claessen onder zijn naam samengevoegd. Alles bij elkaar ruim 18 morgen groot.
Voorheen stonden op de Donck enkele huizen aan de beek, die na 1723 verdwenen zijn. Eind 17e eeuw woonde hier nog Peter Jansen, metselaar van beroep. Omstreeks 1660 trouwde hij met Anna van Wijnberg. Peter van Asenray kon in de stad meer werk vinden. Daar heeft hij lange tijd gewoond. Van zijn vader, Jan van Kleinenglabbach, erfde hij o.a. het halve huis aan het valderen. In de jaren '80 keerde hij terug naar zijn huis te Asenray op de Beekerkamp. Hier woonde hij met zijn dochter Jenneken Jansen. Het meisje was in 1667 in de stad geboren en trouwde naderhand met Dirck Trappen.
Uit dit huwelijk werd zoon Jan geboren. Hij zou het huis op de Donck van zijn grootvader erven. Dirck hertrouwde in tweede huwelijk met Oetgen Doeffhuys. Uit deze verbintenis volgde Lysbeth Trappen. Het huis aan de beek werd hertimmerd en van een afbehang voorzien.


Bezittingen van schepen Claessen te Asenray.

De kosten hiervan (8 pattacons) werden naderhand op Jan verhaald. In 1723 stonden huis, moeshof en akkerland (487 roeden groot) tussen de beek en het voetpad op zijn naam. Het huis werd toen bewoond door Jacob Gerardts, getrouwd met Dircks weduwe Oetgen. In 1730 stond het huis leeg en werd spoedig daarop afgebroken. De grond werd na Jans overlijden aan schepen Claessen verkocht.
In oktober 1729 stierf Ummel van der Velden. De kinderen waren toen al het huis uit. Zoon Corst (1701-1759) was getrouwd met Sophia Janssen en woonde enkele jaren als pachter op de Wijerhof achter Maasniel.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.500  

Eerste  Vorige  495 496 497 498 499 500 501 502 503 504   Volgende  Laatste