Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.257  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Meer weten we niet over zijn afkomst.
Elisabeth was een dochter van schepen Paulus Thomassen en zijn vrouw Gebeli, tijdens hun leven pachters op de Jezuïeter Spiek. Uit haar huwelijk met Reyner Sporen waren drie kinderen geboren: Jan, Sophia en Reyner Spooren. Daarop volgden de dochters Maria en Anna Borgh.
Toen het gezin in 1729 naar de Thuyserhof verhuisde, bleef Sophia Spooren (1701na1740) op Gasthuishof wonen. De boerin was getrouwd met Jan Janssen, zoon van de Wijer. Na het ovelijden van de pachter in december 1739 hebben we niets meer van het gezin vernomen. Jan Janssen op Gasthuishof had nog een zus, ook Sophia geheten. De vrouw was getrouwd met Corst Claessen van het Schuttekempke*.

CHRISTIAEN WOLFF

In 1740 werd de pacht op Gasthuishof overgenomen door Christiaen Wolft, getrouwd met Maria Borgh, de dochter van Thusershof. Voorheen hebben zij tien jaar gewoond aan de beekstraat. Maria was een halfzus van Sophia Spooren. We zien aldus dat de opvolging van pachters op de boerderij een familiezaak begint te worden en dat bleef zo tot 1859. Drie maanden na het overlijden van zijn vrouw hertrouwde de boer op Gasthuishof in juni 1742 met Catharina Heuskens (uit Swalmen?). De meisjes Wolft trouwden in de parochiekerk en komen we naderhand elders in de gemeente tegen. Dat waren achtereenvolgens Sophia (1734), Catharina (1737-1805) en Anna Gertrudis (1741-1818). De nadochter Maria Wolfs (1744-1810) trouwde in juli 1769 met Gerardt Frencken. Later hertrouwde zij met Peter Spooren, weduwnaar. Een tijdlang woonde zij met hem aan Spoorenkamp, maar haar oude dag sleet zij toch in haar huis in Asenray.

DE ERVEN COX

Nadat Christiaen in mei 1745 was gestorven, nam Hendrick Cox zijn plaats in huis over en daarmee de halfwinning op Gasthuishof. Hendrick moet dan ongeveer 35 jaar oud zijn. Hij was een van de zeven kinderen van Adriaen Cox en Elisabeth Linssen in de Straat.

Nu zou hij gedurende veertig jaar de akkerwinning op de pachthof naar behoren onderhouden. In 1749 kocht hij samen met Matthijs Janssen voor 1000 pattacons Bordelshof in de Straat.
Voor Janssen alleen zouden de middelen niet toereikend geweest zijn. Beide pachters verdelen de boerderij met het land onderling en vererven de oude pachthof aan hun kinderen.

Hendrick Cox bleef op Gasthuishof boeren. In 1755 werd ook de bakoven genoemd, toen nog bedekt met een strooien dak! Dat kon natuurlijk niet. Volgens het brandreglement moest dat veranderd worden. Uit de beestenschat van 1766 blijkt dat de boer op Gasthuishof 10 koeien en 50 schapen hield. In 1787 waren dat 9 koeien en nog maar 39 schapen. Er werd toen wel weer intensief aan bijenteelt gedaan met liefst 24 bijenkaren. Hendrick stierf in februari 1785, 74 jaar oud. Catharina Heuskens was hem vier jaar eerder in april 1781 in het graf voorgegaan.
Hun zoon Christiaen Cox (1746-1816) nam de halfwinning van zijn ouders over.
Hij trouwde omstreeks 1775 met Joanna Wijnen (1750-1825). Zij was een dochter van Wijnand Wijnen en Johanna Verheggen op de Beeckerhof onder Swalmen. De vrouw was daar geboren als eerste van tien kinderen. Haar zus Anna Maria trouwde met de zoon van Steynenhof in Leeuwen, terwijl Jacomina Wijnen met haar man Joes Nijssen de pacht op de Tegelarije overnam.
Het echtpaar Cox kreeg negen kinderen.
Zoon Hendrick (1777-1853) trouwde in februari 1812 met Engelina Derix van de Broekhin. Daar ging hij wonen op de boerderij van zijn schoonouders. Hun zoon Christiaan (1818-1856) trouwde in 1847 met Maria Elisabeth Wackers uit Herten.
Gerard, de tweede zoon (1822-1893) trouwde met Anna Catharina Janssen uit de Straat*.
Marie Cox (1778-1854) trouwde in april 1801 met Gerard Smeets uit Roer. Gerard stierf evenwel het jaar daarop. De weduwe keerde terug naar Asenray. In januari 1809 trouwde zij in tweede huwelijk met Gerard Maessen van de Broekhin.
Adriaan Cox (1780-1836) trouwde in april 1816 met zijn achternicht Elisabeth


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.257  

Eerste  Vorige  252 253 254 255 256 257 258 259 260 261   Volgende  Laatste