Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.253  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

(De pastoor van Melick gaf de voorkeur aan de Duitse schrijfwijze van namen, terwijl in Maasniel de akten in het Nederlands werden geschreven.) Het echtpaar kreeg zes kinderen. Hendrick (1766-1829) was een zoon van Peter Schmitz en Helena van Kessel en zodoende verwant aan de pachters in de streek.
De oudste dochter Maria Josepha Smeets trouwde in april 1820 met Gerard Wulms (1784-1850) van Thusershof*. Zij namen de halfpacht van haar ouders over. Nog in 1870 woonden de kinderen Wulms op de boerderij. In 1860 werd het hoornvee in de gemeente geteld. Voor Heystershof werden 6 koeien en 5 kalveren genoteerd. Schoonzoon Jan Niessen (1808-1875) uit Roer nam de pacht over tot aan zijn overlijden. Hij was getrouwd met Mechteld Wulms.

BERGH

Daarna nam de familie Bergh haar intrek op Heystershof en zou er ruim een eeuw blijven wonen. Jacob Bergh was in 1831 geboren in Lerop als zoon van Hendrick Bergh en Petronella Storms.

Jacob kwam zelf uit een pachtersfamilie. Van zijn ouders weet ik het niet, maar zijn grootvader Gerardt Bergh, in 1776 getrouwd met Agnetis Reuten, was pachter op het Steenhuis onder Lerop. Voordien hadden hier Agneta's ouders geboerd. Daar bleef ook Jacob aanvankelijk wonen na zijn huwelijk met de drie jaar oudere Henderina Geenen uit Roermond. Met hun zes zoons en dochtertje, allen tussen 1858 en 1870 geboren, verhuisden zij naar de boerderij op Heystert. Hun zoon Hubert Bergh trouwde in 1899 met Gertrudis Geerlings van Thusershof. Hij nam het werk van zijn ouders over.
Heystershof kwam via Frans Burghof in 1869 op naam van de koopman Jacob Burghoff te staan. Vier jaar later was de boerderij in handen van de familie Hendricks uit Roermond. Eerst na de verkoop in 1890 kreeg de hoeve de gesloten vorm zoals nu nog te zien is. De achterliggende stal werd afgebroken en de grond werd samen met de moestuin voorlopig als schaapsweide gebruikt. Ook werd toen een nieuwe oprijlaan vanaf de Straat naar het woonhuis aangelegd.

 

NOTEN:

1. Arch. par. Linne RALM: Ln. 9;
2. D.Ln. 579: proces Munster c. Fabritius;
3. D.i.n. 558: processen;
4. G. Venner in De Maasgouw 1975;
5. D.Ln. 603: overdrachjten 1704;
6. Vriendelijke informatie van de am. Bergh;
7. D.Ln. 588: proces Fabritius jr. c. Fabritius sr.;
8. D.i.n. 664: gemeenterekeningen.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.253  

Eerste  Vorige  248 249 250 251 252 253 254 255 256 257   Volgende  Laatste