Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.260  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

De weduwe van Herten hertrouwde het jaar daarop met Pieter Theelen (1818-1889?). In 1886 vond opnieuw uitbreiding van de boerderij plaats. De schapestal was ondergebracht in de schuur.
Pieter Verheggen (1861-1932?) trouwde 38 jaar oud in 1889 met Maria Margaretha Smeets (1865-1898) van Cornelishof en nam nog datzelfde jaar de pacht van zijn stiefvader over. Tien jaar later trouwde hij met de jongere zuster van zijn overleden vrouw, Maria Huberdina Smeets. De pacht werd nu in geld betaald. In 1910 was dat nog 480 gulden, in 1919 al meer dan het dubbele: 1065 gulden. Waarschijnlijk vanwege de inflatie tijdens de oorlog. In 1930 bedroeg de pacht 1100 gulden.
In 1932 namen de kinderen Verheggen de pacht op Gasthuishof over en in 1940 stond deze op naam van Hendrik Verheggen. Twee jaar eerder was de boerderij nieuw opgebouwd en daarbij flink uitgebreid. In het archief van het R.K.-Godshuis is daarvan een blauwdruk aanwezig. Toen werd ook begonnen met de ontginning van het Cornelisbroek, waardoor nieuwe en tevens betere grond gewonnen werd 6).


 

NOTEN:

  1. J. Linssen: "Asenray" in De Maasgouw 1964, kolom 165;
  2. D.Ln. 550: proces anno 1633; Cartularium Begijhof R'mond RALM: folio 51;
  3. Oud-Archief Roermond GAR: Ln. 1614, regest 139; ook de reg. 61, 76, 138, 141, 324, 336 in 1002;
  4. arch. kartuizers RALM: Ln. 237 nr. 25;
  5. arch. Godshuis GAR: i.n. 1093, Gasthuishof in de 19de eeuw;
  6. idem: i.n. 1040.

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.260  

Eerste  Vorige  255 256 257 258 259 260 261 262 263 264   Volgende  Laatste