Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.256  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

De vrouw was als kleindochter van Syll aent Rossfalderen* eveneeens geboortig van Asenray. Hun dochter Barbara werd in april 1678 nog in de stad gedoopt. In 1681 woonde het gezin dan in Maasniel, waar Ida van der Velden het levenslicht zag. Drie jaar later alweer, in augustus 1684, werd hun zoon Lenart in de kerk van Melick gedoopt. Hendrick heeft het op Gasthuishof dus niet lang uitgehouden. Toch is zijn plaats tussen de halfers in de streek niet onbelangrijk. Via zoon Linnerd komen we op Caspar van der Felden, pachter op Klein-Schöndeln. Zijn dochters Barbara en Christina woonden op Tonedenhof, terwijl Ida trouwde met de zoon van de Armenhof aan het Muggenbroek.
Geregeld kwam het voor dat van Melicker zijde de Nieler rechten op de Heystert werden betwist. In 1701 kwam het weer tot onenigheden over het weiderecht, die voor het Hof van Gelder werden uitgevochten.
In Melick had men onlangs twee paarden en karren uit de heerlijkheid gearresteerd.
Die van Maasniel hadden daarop paard en kar in beslag genomen van Hendrick van der Velden, inwoner en schepen te Melick.

DE KREYTHEUVEL

De volgende halfman op Gasthuishof was Jan Stockmans.

Hij woonde voordien op Sint-Cornelishof. Meer is van hem niet bekend.
Omstreeks 1695 trouwde Peter Geurts met Catharina Arets, dochter van Jan. Het echtpaar kreeg twee zoons: Geurt en Jan.
In 1698 woonden er acht mensen op de boerderij, waarvan de helft dus als dienstpersoneel. Op zolder lag een voorraad van 20 malder rogge, haver, gerst en boekweit.
Twee maanden na het overlijden van de boerin in oktober 1698 hertrouwde Peter Geurts met de 20-jarige Sybilla Hansen uit Swalmen, dochter van wijlen Geurt Hansen en Met yen Jassen. In september 1700 werd hun dochter Bertyen geboren. In 1708 bouwde het echtpaar op gemeentegrond zijn huis, dat al spoedig de Kreytheuvel* werd genoemd. Daar aan het Maalbroek ging het gezin Geurts ook daadwerkelijk wonen.

SPOORENKAMP

Met pasen 1711 nam Peter Borgh de halfwinning van Gasthuishof op zich. Hij was sinds enkele jaren getrouwd met Elysah Thomassen, de weduwe Spooren. Van nu af werd de halfwinning op de pachthof als het ware vererfd. De pacht zou generaties lang in familiehanden blijven. Peter werd omstreeks 1680 in de Roerstreek(?) geboren.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.256  

Eerste  Vorige  251 252 253 254 255 256 257 258 259 260   Volgende  Laatste