Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.259  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen


Gasthuishof voor 1840

Hoeveel voordien aan pacht werd geleverd, is niet bekend. De boerderij verkeerde anno 1840 in zulke slechte staat, dat men besloot ze geheel nieuw op te bouwen. Het bestekplan is bewaard gebleven. Huis en stallen werden in L-vorm nieuw gebouwd. De tekening toont de funderingen van de stoof- en slaapkamer, keuken en kelder, koestal met voerij en haaks daarop de paarde- en varkensstal.

\
HERBOUW 1814-145
Plattegrond van Gasthuishof na 1845.

 

De twee langste zijden werden gemeten op 70 en 83 voet, waarvan de eerste verdeeld was in vier gebinten. (kaart 61) Op de verdieping bevond zich de graanzolder. De twee kamers hadden een vloer van plavuizen, evenals de keuken. Op de kelder kwam een planken vloer. De vertrekken werden bepleisterd. In de slaapkamer kwamen twee kleinere ramen, verder kwamen in het huis nog vijf andere vensterramen. Boven de poort in de koestal kwam een venster. De herbouw van de nieuwe pachthof werd in 1845 ter hand genomen. Op de tekening is het grondplan van voor en na de verbouwing te zien 5).

PETER VERHEGGEN

Van de kinderen Wulms bleek niemand bereid om de boerderij in 1859 over te nemen. Omdat zij ook niet voor de laatste pacht wilden opkomen, werd beslag gelegd op de beesten en meubels.
Het gasthuis ging op zoek naar een nieuwe pachter voor haar boerderij in Asenray. Aangeboden werd een huis met aangrenzende koe-, paarden- en varkensstallen, een ruime schuur en schapestal, bakhuis, moestuin, schaapsweide, akkers en broekland, tegen een jaarlijkse pacht van 43 mud rogge en 21 mud boekweit.
De graanpacht diende op Sint-Andries geleverd te worden op de zolder van het R.K.Godshuis in Roermond. De huishuur bedroeg 50 gulden, met pasen te betalen. Er waren toen meerdere kandidaten. Een van hen liet toen weten: "Den hof, de huizing en de landerijen zijn mij goed bevallen, maar de weiden niet goed. Daarom doen ik mij verpligt in dezen brief te vragen of gij daar gegoed weiland hebt liggen of goed land daar klaver of zomervruchten op wasse, dat gij bij dien hof wildet verpachten. " Peter Verheggen (1827-1861), was geboortig van Nederweert als zoon van Jacab en van Petronella Gielen. Voorheen verdiende hij met zijn vrouw Catharina van Herten (1826-1896) de kost als boer en brouwer in Buggenum. Haar vader, Egidius van Herten, landbouwer in de Roermondse Weerd, stond borg voor de nieuwe pachter op Gasthuishof.
Een maand voor de geboorte van zijn zoon Peter Hendrik stierf boer Verheggen begin 1861.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.259  

Eerste  Vorige  254 255 256 257 258 259 260 261 262 263   Volgende  Laatste