Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.228  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Daar werd de moestuin aangelegd die reikte tot aan het bakhuis. (kaart 53) Voorheen was de tuin voor het huis gelegen, zoals nu ook weer, naast de oude lindeboom.
Ongeveer veertig bunder waren belast met een keurmede aan de vrijheer van Dalenbroek, o.a. de Knoerscamp, het Peertsbroek, en de Rode-akker. Verder was de boerderij belast met een jaarlijkse cijns van 21 kapoenen en 13 hoenders en nog 21 schellingen aan de vrijheer. Het rondscharrelende pluimvee op de hof was een veelvoud hiervan. Eind 17e eeuw staan in de beesten schat 4 paarden, 17 koeien en 105 schapen genoteerd. De 12 ganzen liepen niet vrij rond. Ook stonden er 12 bijenkorven bij de boerderij.

SCHEPERS

Rond 1670 waren er moeilijkheden omtrent de weidegang van de schaapskudde van de pachthoeve. De schepers hoedden de schapen over de Donderberg tot aan Hertevelts huis De Thooren. Toen daartegen bezwaar werd gemaakt door de inwoners van Maasniel, wist de abdis getuigen te vinden, die voorheen op Kloostershof hadden gewerkt, om dit gewoonterecht te bevestigen. Jan Cuypers, inmiddels ongeveer tachtig jaar oud, sleet zijn levensavond in het Gasthuis te Roermond. Tussen 1610 en 1630 heeft hij op de boerderij gewoond, eerst bij de pachter Areth Storms en daarna bij Aelman Aelmans daar vele Jaren de schapen gehoed.

Ook over de Donderberg, zonder protesten van iemand. Tevens wist hij te melden, dat het voor anderen wel verboden was om schapen te laten weiden op de gronden van Kloostershof. Voor alle duidelijkheid: zo'n derde deel van de Donderberg was in eigendom van de abdij. Ook Jan Rutten, 73 jaar, werkte voorheen in de dertiger jaren als scheper bij Aelman op Cloistershoff. Hij werd opgevolgd door de tien jaar jongere Lins Peters die voor Aelman eveneens de schapen hoedde. Hun verklaringen waren eensluidend. Toch besliste het gerecht van Maasniel, dat de weidegang van Kloostershof niet verder reikte dan halverwege de Donderberg tot aan de weg van de Nooteboom naar de Schraegh 8).

DE HALFWINNING

In 1698 woonden Herman Gerardts en zijn vrouw Neesken als pachters op de boerderij, samen met knechten en meiden vijftien personen. Op de graanzolders lag een voorraad van 38 malder (ca.65 hL) boekweit, gerst, rogge, spelt en erwten. Over de pacht is in de archieven van de voormalige Munsterabdij niets te vinden. Een proces uit 1710 helpt ons verder. Elk jaar diende de pacht op Sint-Remigius geleverd te worden in zuiver en schoon gewande granen, waerop in coopmanshanden niet en valt te cIaegen.


Kloosterhof: grondgebruik rond 1820.

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.228  

Eerste  Vorige  223 224 225 226 227 228 229 230 231 232   Volgende  Laatste