Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.229  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Verder een karrevracht wortelen en evenzoveel reuben en zes pond bijenwas. Met pasen een goed vet kalf en honderd geerden. Op pinksteren zes pond boter, twee spaenbaggen en acht rijksdaalders voor cruderye. Van de fruitoogst en de groenten zou de halfman de helft op het klooster leveren.
Ook van de beesten behoorde de helft aan het klooster. Tot de verplichtingen van de pachter behoorden verder veertien spandiensten met paard en wagen en het vegen van de beek. Uit het bijgevoegde pachtcontract blijkt dat de halfwinning niet onderhands geregeld werd, maar bij opbod werd verpacht.
Dat gebeurde dan in de stad. Buiten de overige verplichtingen, die in het contract vermeld stonden, leverde de pachter (in dit geval) verder nog een malder raapzaad, een malder erwten, 30 malder rogge, 17 malder gerst, 13 malder boekweit, 8 malder haver en 14 malder spelt (=tarwe) 9). In de pachtcedule van 1766 stond verder, dat de halfman niet gebonden was om voor de vrijheer diensten of wachten te doen.

De boer mocht geen hooi, stro, schoven of mest van de boerderij afvoeren of verkopen. Voor de halfwinning zou de boerderij tenminste 10 melkkoeien tellen en 7 rinden , 2 kremen met biggen en 9 varkens van een jaar, 83 schapen en 20 lammeren. Tenslotte nog 4 goede paarden, elk ter waarde van ongeveer honderd gulden.
De abdij moet goede redenen hebben gehad om haar pachthof midden 18e eeuw helemaal nieuw op te bouwen. Terwijl we op de meeste boerderijen de veestapel achteruit zien gaan, telde Kloostershof in 1766 liefst 6 paarden, 25 koeien en 148 schapen.
Maar dat was twintig jaar later ook hier wel even anders. De schaapskudde was toen gehalveerd en er waren nog maar 15 koeien op de boerderij. Voor de akkerwinning werden toen weer 4 paarden geteld.
Volgens een opgave uit 1860 telde men op de boerderij dat jaar 10 koeien, 3 kalveren en een stier.


Kloosterhof

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.229  

Eerste  Vorige  224 225 226 227 228 229 230 231 232 233   Volgende  Laatste