Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.227  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Landerijen van de Munsterabdij op de Donderberg.
(1. Voorheen Bordelshof; 2. Lintjeshof; 3. de Hertepael; 4. aen de alde meulenplats).

Op de kaart uit 1786 staat deze grond weer als akker ingetekend.
Nabij de beek lag aan de Donderbergweg (nu: Kloosterweg) de boerderij met moestuin en boomgaard. Deze weg liep vrijwel in een rechte lijn door kloostersland tot aan Metttiens Valderen nabij De Thooren.

DE HOEVE

Midden 18e eeuw liet de Munsterabdij haar boerderij aan het Gebroek onder Maasniel opnieuw opbouwen. Haaks op de beek verrees een langwerpig gebouw van baksteen (35x12 meter). Aan de zuidzijde lag het woongedeelte en daarachter waren de stallen gebouwd, alles onder één dak. Over de gehele lengte lag de graanzolder. De westzijde, die nu nog witgekalkt is, was tot voor kort tevens de voorkant van de boerderij.

Van hieruit liep dan ook een voetpad langs de moestuin naar het Gebroek. Zestien jaar na het voltooien van deze bouw werd in 1766 parallel hiermee een schuur gemetseld met aan de beide kopzijden een wagenpoort. (kaart 54) De huidige Kloosterweg liep dus vanouds achter de boerderij langs. Al spoedig werden de twee gebouwen (waarschijnlijk met een sjop) met elkaar verbonden. Nog in het midden van de 1ge eeuw had de boerderij deze U-vorm. Eerst later werd de binnenplaats afgesloten met een toegangspoort aan de noordkant 6). Hier werden aan weerszijden van de poort de schape- en paardestal gebouwd met daarboven de kamers van de knechten. Aan de overzijde van het binnenerf lagen de dorsvloer en de varkensstal 7). (kaart 55) Ook de indeling van de hof, zoals die op de kadasterkaart uit de 1ge eeuw getekend staat, is in de loop der tijden naar omstandigheden veranderd. Volgens de Ferraris-kaart (rond 1775 getekend) lag de grote boomgaard achter de boerderij aan de overkant van de weg. Tussen de hoeve en de beek stonden toen eveneens enkele fruitbomen.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.227  

Eerste  Vorige  222 223 224 225 226 227 228 229 230 231   Volgende  Laatste