Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.193  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Catharina Creemers wist de tegenslagen steeds ten goede te keren. Zij was enig overgebleven kind van de halfer op Thusershof. Toen de pacht door het overlijden van haar vader vrijkwam, was de 25-jarige vrouw juist weduwe geworden en bleef zij alleen achter met twee kinderen. Zij was te jong om het werk over te nemen. Een tweede huwelijk werd gesloten gelijk met een nieuwe pachtovereenkomst. In 1789 wederom weduwe geworden, hield Catharina de pacht op de boerderij aan met behulp van haar oudste zoons.
De Franse overheid verkocht de voormalige kloostergoederen. De halferse op Thusershof vernam van haar broodheer, dat hij de boerderij van de hand wilde doen. Terwijl andere hoeven te koop werden gesteld aan de hoogste bieder, werd hier de overdracht in 1802 onderling geregeld. Catharina had in haar leven genoeg geld vergaard om de boerderij met het land op te kopen. Terwijl een vrouw in die tijd niet anders kon handelen dan door tussenkomst van een man, nam Catharina Creemers hierbij het lot in eigen handen. Ook de verdeling van haar nalatenschap regelde zij nog voor haar overlijden, om naderhand twist onder de kinderen te voorkomen. En dat alles in een tijd dat een vrouw nog onbevoegd was om zelfstandig te handelen.

 

DE VERDELING

Bij de verdeling van Thusershof werd de grond in liefst 110 percelen opgedeeld. Die van de beide velden werden vervolgens om en om ondergebracht in een der zeven erfdelen. Op die manier meende men de grond op een eerlijke manier te kunnen verdelen. Van de overige grond kreeg elk kind een gelijk deel. (kaart 46) Zodoende bleef er van de oude pachthof niets zichtbaar over. De huizen, die er vervolgens gebouwd werden, geven dan eerder het beeld van een buurtschap. Dit is het directe gevolg van de aankoop van de voormalige Thuiserhof door de weduwe Cremers. Alleen de naam herinnert dan nog aan de gewezen boerderij. Ook de huizen die er na 1900 gesticht werden, bouwde men voornamelijk op oude struikgrond, zodat het akkerland hierbij zoveel mogelijk werd ontzien. In de volgende tekst staan de huizen naar hun bouwjaar genummerd. (kaart 47) In 1860 stonden er nog steeds vier woningen op de voormalige pachthof, elk met een of twee koeien in de stal. Voor de springstier moesten de boeren nu met hun koeien naar de Straeterhof. (Zie kleurplaat op blz. 185)

a. Zoon Andries (1769-1831) stierf nog voor zijn moeder. Hij woonde toen alweer enige jaren op de Rijtshof, die zijn grootouders voorheen hadden gekocht van de kruisbroeders te Roermond.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.193  

Eerste  Vorige  188 189 190 191 192 193 194 195 196 197   Volgende  Laatste