Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.191  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

De zgn. hoffschat kwam geheel ten koste van de pachter, evenals de helft van de beesten schat. Ook zou hij jaarlijks voor het klooster enkele diensten verrichten met paard en wagen. Schade, veroorzaakt door brand of nalatigheid van de halfman en de zijnen, kwam voor rekening van de pachter. Van het klooster hoefde hij geen vergoeding te verwachten voor militaire doormarschen van voet- ofte peertsvo/ck. En daar had men in deze streken in de 18e eeuw veel last van 8).

NATIONALE DOMEINEN

In 1782 klaagden die van het Gebroek, dat zij met hun koeien niet meer bij de stier op Thuyserhoff terecht konden, omdat de halfman hun beesten door den verre of sprinckrint niet en wilt laeten springen.
Reeds in 1627 werd aan de boeren van Asenray (andermaal) beloofd, dat de halfman een springstier op de hof zou houden.
Het dier kwam nog voor op de lijste van beesten op Thuyserhoff uit 1786. Naderhand zou de halfer in de Straat deze dienst voor de naburen overnemen.
Het kartuizer-klooster te Roermond was intussen opgeheven en haar goederen waren aan de staat toegevallen. Met Herme Wullms werd in oktober 1785 een nieuwe pacht afgesloten tegen een som van 324 livres en 200 pakken stro en zes spandiensten per jaar.

Deze overeenkomst zou ingaan met pasen 1786 voor de tijd van acht jaar. Hermans oudere broer Jacob Wullms, landbouwer te Leeuwen, stelde zich garant met zijn huis, schuur, stal, moestuin en akkergrond 9). In april van dat jaar kocht de halfer de beesten op voor de helft van 180 pattacons. De andere helft was immers al van hem. In de lijst werden genoemd vier koeien, een jonge en een oudere stier, vier jonge koeien (twee trekrunders en twee trekkalveren), twee jonge ossen, 26 schapen en drie oude paarden, resp. 22, 18 en 14 jaar oud. Het laatste seer mismaekt en machteloos. Geen woord over de varkens 10).
Op zondag 22 maart 1789, viel de 60jarige pachter in de leigraaf nabij het HoogVonderen en verdronk. Hij werd in Maasniel begraven. Opnieuw bleef Catharina Creemers alleen achter als weduwe en als moeder van zeven kinderen, de oudste 18 en de jongste nog maar 3 jaar.
Het woonhuis van baksteen en met strodak zag er slecht onderhouden uit. Het loonde niet om het gebouw nog op te knappen. Ook de beestenstal met schuur zag er niet veel beter uit. Hierachter lagen twee moestuinen. Een grote hoeve mocht je hier ook niet verwachten. De zandgrond was van mindere kwaliteit. De weide verschilde weinig van de aangrenzende heidegrond. Alles bij elkaar werd de boerderij gemeten op 94 arpens en 50 verges, omgerekend ongeveer 31 ha. 11).


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.191  

Eerste  Vorige  186 187 188 189 190 191 192 193 194 195   Volgende  Laatste