Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.192  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

CATHARINA CREEMERS

De Franse overheid verkocht de boerderij in 1797 (bij opbod tijdens een openbare zitting) voor 7720 livres aan Nicolaus Paulus Bonhomme, burger te Maastricht 12).
Vijf jaar later verkocht deze de Thuserhof voor 4000 franken aan de weduwe Cremers. De koopsom zou binnen de tijd van vijf maanden betaald worden 13).
Toen woonden de kinderen -in leeftijd tussen de 18 en 32 jaar- nog bij hun moeder thuis. Maar voor en na trouwden zij en de meesten verhuisden dan naar elders. Zo komen we hen tegen op Kloostershof, de Heystert en Gasthuishof. Hun (voor)ouders hadden immers ook op pachthoeven gewoond en die traditie werd nog even voortgezet.
In 1813 werden de Fransen verdreven.
Nieuw legervolk was in aantocht. De troepen van de hertog van Brunswijk logeerden in mei 1814 in Asenray. De weduwe Wilms had er een dag werk mee. Voeder voor negen paarden was ze kwijt en verder werden 2 schincken gegeeten en 3 meede genomen. Ook de omliggende boerderijen werden bezocht: haver voor de paarden en vlees voor de soldaten. Bij de weduwe Cox werd een kalf geslacht en bij Janssen in de Straat een ton bier aangeslagen.
Overal werden hammen en spek meegenomen. De winter daarop verbleven hier opnieuw Pruisische troepen.

Van december tot maart waren totaal liefst 252 soldaten op de Thuiserhof gelegerd. De vergoeding hiervoor bedroeg 42 centimes per man. Hoeveel de werkelijke kosten voor de boerin bedroegen, werd niet vermeld.De 70-jarige Catharina besloot de boerderij onder haar kinderen te verdelen, zodat naderhand geen twist hierover meer zou ontstaan. Dat gebeurde op 13 april 1829 ten overstaan van notaris J.C. van Eyll uit Hom 14). De Thuiserhof bestond toen uit huis, schuur en de moeshof, omgeven met een rij bomen, de plaats met waterput en het bakhuis, 2 ha. groes als weide, 20 ha. akkerland omzoomd met heide, bos en struikgewas. Alles bij elkaar zo'n 30 ha.
groot. (kaart 45) Volgens een opgave uit 1808 telde het huis slechts vier ramen, wat genoeg zegt over de grootte. Een grote hoeve moeten wij hier dus niet verwachten. Het bakhuis werd al in 1755 genoemd, maar was zeker van oudere datum.
Catharina Creemers behield het vruchtgebruik tot haar overlijden. Daarbij werd ze geholpen door haar dochter Comelia, getrouwd met Joes Verheggen uit Swalmen. Haar was ook het huis met de waterput toegevallen, dus dat kwam ook goed uit.
De laatste halferse van Thuisershof stierf op 1 september 1833 in haar woning te Asenray over de beek, 85 jaar oud. De boerderij werd onder haar zeven kinderen verdeeld.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.192  

Eerste  Vorige  187 188 189 190 191 192 193 194 195 196   Volgende  Laatste