Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.189  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

 In plaats van de meid kwam Jacob de knecht naar buiten. Willem kreeg het letterlijk aan de stok met hem. Toen nog een andere knecht zich in de ruzie mengde, moest hij al spoedig het onderspit delven. Willem heeft enkele dagen het bed moeten houden.
In 1681 telde de pachthof 6 koeien en 5 runderen, 58 schapen en 11 bijenkorven.
De halfwinning leverde in 1684 slechts 12 malder rogge en een malder gerst op, terwijl dat in 1648 nog 23 malder rogge, 16 malder gerst en 12 malder boekweit was geweest 6). Toen in 1698 de graanvoorraad in de gemeente werd opgetekend, telde men bij Hendrick Pauels op de Carthuyserhoff 8 mal der rogge, 4 mal der boekweit, 1½ malder gerst en ½ malder erwten. Op de boerderij woonde het gezin Paulissen met dienstpersoneel, samen tien personen. Kort daarop vertrok Hendrick met vrouwen kinderen naar Swalmen.

 

DERICK DELISSEN

Met pasen 1699 was de pacht overgegaan op Derick Delissen, in november 1686 getrouwd met Elisabeth Obers, dochter van Jan. Zo'n dertig jaar zouden zij op de pachthoeve blijven boeren. Zij waren verwant aan de boer op Melickerholt onder .Swalmen. Ruth Slabbers was voor 1705 getrouwd met Neulken Jansen. De boer van Tuserhof was doopgetuige bij de geboorte van hun zoontje Thijs.
Derick werd in september 1661 te Swalmen geboren als zoon van Herman Deelis en Sophia Jansen van Closterhoff. Hij kwam dus zelf ook uit een pachtersgezin.
In de jaren '90 woonde zijn broer Reyner in De Helle tussen de Heystert en Thusershof. De naam Delissen was hier toen niet zo bekend en werd op verschillende manieren geschreven: Denen, Dehlis en Dehey.
In april 1709 kocht het echtpaar een half huis in Asenray aan het Valderen voor 300 gulden. In 1727 kochten zij de vervallen woonstee van wijlen Jan Gerardts. Deze was enkele maanden eerder onder de balken van zijn huis terecht gekomen. Beide huizen zouden spoedig overgaan op de erven Thomassen te Asenray.

Nog een derde huis had het echtpaar Delissen voorheen gekocht van de kinderen Hommers aan het Maalbroek. Toen de pacht op Thuysershof ten einde liep, gingen Derick Delissen en Lysbeth Janssen hier in 1729 zelf wonen, nadat zij het huis jarenlang hadden verhuurd. Huis, hof en akkerland naast het kerkevoetpad werden in 1717 voor 95 rijksdaalders aangekocht. Volgens de opgave in 1723 kwamen daar nog eens 5 morgen land bij. Het huis ging over op hun dochter Trincken Delissen, getrouwd met Frenck Frencken, de zoon van Cornelishof. Haar broer Jan woonde toen op de Kreytheuvel*. Hij was getrouwd met de dochter van Gasthuishof. Het halve huis aan het Valderen ging samen met ruim een halve bunder akkerland via erfenis over op de kinderen van Corst Thomassen en Cunegonda Delissen. De wederhelft van huis en hof had Corst van zijn vader geërfd.

ELYSAH TOMAS

In 1729 werd voor de tijd van zes jaar de bouwhof in pacht gegeven aan Peter Boers (=Borgh). Dat werd nadien nog twee keer verlengd tot het overlijden van de pachter in december 1747. Hij was getrouwd met Elysah Tomas, weduwe van Reiner Sporen aan de beekstraat* in Maasniel. Volgens de voogdgedingen uit die jaren was het gezin Sporen nog voor 1703 verderop in het dorp gaan wonen. In 1707 blijkt Reyner gestorven te zijn en een jaar later was de weduwe hertrouwd. Kort daarna heeft Peter Bours de pacht van Gasthuishof* overgenomen.
Elisabeth (1669-1757) was een dochter van wijlen schepen Paulus Thoma en Gebell Geurtsen. In 1696 trouwde zij met Reyner Spaeren. Hun zoon Jan (16981764) werd voor onnozel aangezien. Dochter Sophia (1701-na 1740) nam in 1729 met haar man Jan Janssen de halfwinning op Gasthuishof van haar ouders over.
Zoon Reyner (1705-1767), die waarschijnlijk kort na het overlijden van zijn vader was geboren, ging later met zijn vrouw Geutery wonen in de beekstraat aan het Cleen Broeck. Daar bouwde hij toen zijn huis. In 1758 nam de armen kas een lening op van 20 pattacons bij schepen Janssen tot last van Reyner Spooren en tot onderhoud van diens broer Jan, sijn leven lanck.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.189  

Eerste  Vorige  184 185 186 187 188 189 190 191 192 193   Volgende  Laatste