Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.196  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Voor 1840 was het gezin alweer terug op de Thuiserhof en woonde in het huis dat het echtpaar Janssen daar had laten bouwen op de plaats waar voorheen het bakhuis heeft gestaan.
Dochter Gertrudis (1807-1880) trouwde achtereenvolgens met Hendrik Geerlings en Jan Peters. Haar erfdeel ging via successie over op haar voorzoon Michiel. De tweede dochter Johanna (1814-1886), trouwde in maart 1845 met Peter Knoops (1817-1889) uit Stevensweert. Zij bleven met de weduwe Cox in het huurhuis wonen, dat zij in 1864 kochten van hun nicht Johanna Janssen. Uiteindelijk verwierven zij ruim 244 are van de Thuiserhof. (kaart 47) Rond 1880 woonde hier ook het gezin van hun dochter Margaretha, getrouwd met Hendrik van Herten. Zij namen het huis later over. De aangrenzende struwelen werden dan beakkerd. De schuur die zij daar in 1888 bouwden, werd in later jaren tot woonhuis verbouwd [10]. Een andere dochter, Catharina Knoops, getrouwd met Leo Dijcks uit Herten, woonde toen als boerin op Kruisbroerenhof te Roer 15). Zij voelde nog pachtersbloed in zich stromen. De derde dochter van Gelis Wulms, Maria Sophia (1826-1901), trouwde met Jan Willem Geraedts. In het jaar van de erfdeling bouwde het echtpaar een huis met stal [5] aan het Klein Veldje; later nog met schuur.
Behalve uit erfenis verwierven zij tevens via aankoop nog meer akkergrond. Alles bij elkaar was dat ongeveer 427 are. (kaart 47) In 1906 vond de erfdeling plaats onder de vijf kinderen.

d. Joes Wulms (1777-1895) trouwde in 1809 met Catharina Cox (1785-1847) van Gasthuishof. Daar ging hij ook wonen. Aanvankelijk als knecht, later als boer. Van de Thuiserhof erfde hij 490 are. Van de zeven kinderen wilde naderhand niemand de pacht van het Godshuis overnemen. Alleen zoon Winandt (1818-1879) komen we nog op de Thuiserhof tegen. In 1863 bouwde hij daar een huis met schuur. Later kwam daar nog een stal bij [6], terwijl de akker als tuin werd gebruikt. Behalve Winandt bleven ook Christiaan en Herman in Asenray wonen. De andere vier verhuisden naar elders en verkochten voor en na hun erfdeel.

Enerzijds werd de grond nog meer opgesplitst onder de kleinkinderen van Catharina Creemers. Tegelijk wisten enkele boeren weer meer grond te vergaren, zoals Charlier, Knoops, Geerlings en Geraedts.

e. Gertrudis Wulms (1780-1859) trouwde in 1810 met Gerard Janssen. Hun huis stond in de Straat*, in 1834 aangekocht van de kinderen Cox. Onder haar erfdeel, groot 473 are, behoorde ook het bakhuis. Dit werd nog voor 1840 tot woonhuis verbouwd [3] en de woning werd verhuurd aan broer Gelis. Schoonzoon Gerard Daemen verkocht het huis met de grond in delen tussen 1864 en 1875 aan Peter Knoops. (Dit huis staat er niet meer.) In 1884 kwam daar nog bij een akker aan de overkant van de Drift. Het huis in de Straat ging over op een andere schoonzoon, Jan Timmermans. Herman Janssen verkocht zijn erfdeel van de Thuiserhof (ruim 2 ha.) aan Charlier en Geraedts.

f. Gerard Wulms (1784-1850) trouwde met Maria Josepha Smeets van de boerderij op Heistert. Behalve de 374 are die hij erfde van de Thuiserhof kocht hij de wederhelft van schuur en moeshof en de aanpalende akker aan de Koeweide. De schuur werd (nog voor 1840) verbouwd tot huis [2] en tijdelijk verhuurd aan Hendrik Coenen uit Asselt. Van de 4 ha. land die hij zijn acht kinderen naliet, noemen we het huis, dat overging op zijn dochter Maria, in 1864 getrouwd met Jan Charlier. Aanvankelijk woonde dit echtpaar op het Gebroek aan Melickerzijde, maar verhuisde na de erfdeling van 1873 naar Thuisershof. Vooral via aankoop verwierf het echtpaar ruim 360 are. Hiertoe behoorde ook het huis [8] van de weduwe Anna Wulms. Wijlen haar man Jan Niessen had daar in 1876 op een stukje heide zijn woning laten bouwen. Dertig jaar later werd het huis weer afgebroken en nadien niet meer herbouwd. (kaart 47) Dochter Gertrudis (1825-1893) was getrouwd met Pieter Schmitz (1822-1882) uit Melick. Zij bouwden op hun erfdeel, afkomstig van Hendrik Korsten, in 1873 hun huis [7]. In 1890 werd het aangrenzende bosje gerooid en tot tuin omgespit. Het huis werd verder uitgebreid. Hier ging zoon Jan wonen, getrouwd met Catharina Optbroek.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.196  

Eerste  Vorige  191 192 193 194 195 196 197 198 199 200   Volgende  Laatste