Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.124  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Reeds in 1862 was er sprake van een aparte school in Asenray. Vooral van de kant van de schoolopziener werd druk uitgeoefend op de gemeente. De raad was evenwel van mening, dat het schoolbezoek uit dit gehucht nogal magertjes was. In de wintermaanden kwamen vandaar slechts zeven kinderen naar school en 's zomers waren er dat nog minder.
Dan zouden die van Leeuwen of het Gebroek eerder in aanmerking komen voor een eigen school. Van hieruit bezochten veel meer kinderen de school. Uit Leeuwen, met honderd zielen meer, volgden liefst gemiddeld 48 kinderen de les. 's Zomers was dat de helft. En van het Gebroek, dat zo'n honderd zielen minder telde dan Asenray, werden toch altijd nog 16 kinderen naar school gestuurd.

En dat terwijl de afstand even groot was(!) en de weg erheen veel slechter was, vooral tijdens de wintermaanden. Het voorstel werd afgewezen 1.
In 1880 besloot het gemeentebestuur een nieuwe openbare school te bouwen, bestaande uit vier lokalen, een corridor, vijf privaten, een urinoir, een bergplaats voor brandstoffen en twee privaatputten; ruim 24 meter lang en 15 meter breed met zijvleugels van elk drie meter. Aannemer Martinus Pollaert raamde de bouw op 14.300 gulden 39).
Een jaar later werd ook een nieuwe onderwijzerswoning gebouwd. Meester Simons, broeder in de orde van de Nederlandse Leeuw, was toen al met pensioen gegaan. Hij stierf op de voorlaatste dag van het jaar 1884.

 

NOTEN;

 1. D.i.n. 528: rollen der processen;
 2. D.i.n. 658: gemeenterek. anno 1676;
 3. D.i.n. 773: betreffende de schoolmeesters;
 4. D.i.n. 465: voogdgeding 1697; D.i.n. 649: arresten Hof van Gelder; en noot 3;
 5. D.i.n. 703: beestenschat 1682/91; arch. par. M'niel RALM: i.n.6;
 6. D.i.n. 570: proces anno 1703 (huishuur);
 7. D.i.n. 574: proces anno 1708 (huilbier);
 8. D.i.n. 559: proces anno 1687 (Buys-de Bruyn); D.i.n. 571/576 (processen o.a. Albert Salden); D.i.n. 707: wacholterstokers;
 9. D.i.n. 615: overdr. anno 1684; D.i.n. 659: gemeenterek. anno 1697;
 10. D.i.n. 431: verpachting scghoolkamp;
 11. D.i.n. 134: overeenkomst tussen vrijheer en geërfden;
 12. D.i.n. 647: weduwen en wezen (Schrijvers);
 13. D.i.n. 604: overdrachten anno 1711 en 1713;
 14. D.i.n. 445: bouwvergunningen;
 15. D.i.n. 583: proces Claessen-Thomassen;
 16. D.i.n. 586: doodslag anno 1729; D.i.n. 485: voogdgeding 1731;
 17. D.i.n. 619: minuten der overdr. 1706; D.i.n. 486 e.v.: voogdgedingen;
 18. D.i.n. 607: overdr. 1736;
 19. D.i.n. 739: visitatie der schouwen; D.i.n. 77: cijnzen anno 1766;
 20. 20. D.i.n. 630: vastenavondspel 1749; D.i.n. 608: belening door schutterij 1754;
 
 1. De Maasgouw sept./okt. 1930, blz. 61;
 2. D.i.n. 766: armenkas;
 3. D.i.n. 591: proces tegen H.H. in 1769; D.i.n. 499: voogdgeding 1759;
 4. De Maasgouw 1893: J. Gerardts: "Twee Limburgse scholen"; D.i.n. 77: kaart nr. 218;
 5. D.i.n. 691: Carte Fig. V in GAR: E-88;
 6. D.i.n. 610: overdr. 1772;
 7. D.i.n. 647: weduwen en wezen 1794; D.i.n. 612: overdr. 1786;
 8. Nieuw arch. R'mond GAR: i.n. 9 blz. 240 en 1.n. 125a:
 9. Onderwijs-Archief RALM: i.n. 285;
 10. Gem. arch. M'niel GAR: i.n. 39 e.v.;
 11. idem: i.n. 477: bevolkingslijst 1840;
 12. O.A. i.n. 204 e.v.;
 13. O.A. i.n. 285;
 14. O.A. i.n. 209 t/m 212;
 15. Meer hierover in Roerstreek '91: "Lager Onderwijs in de Roerstreek 1800-1850" door H.C. Lucas;
 16. Gem. arch. M'niel GAR i.n. 868: kadaster O.A.T.;
 17. idem i.n. 42: gemeenteraadsbesluiten;
 18. idem i.n. 42: artikel 110;
 19. idem i.n. 720/721: nieuwe school en onderwijzerswoning.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.124  

Eerste  Vorige  119 120 121 122 123 124 125 126 127 128   Volgende  Laatste