Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.121  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

JOES SIMONS
Toen in april 1805 Joes Simons (17741852) trouwde met Anna Catharina Winkelmeulen uit Buggenum, werden beiden, vader en zoon, genoemd als schoolmeester. Paul Simons ook nog in 1811 bij zijn overlijden. Blijkbaar had hij de laatste jaren bij het lesgeven assistentie van zijn zoon gekregen. Nadat de gemeente Maasniel tot het koninkrijk der Nederlanden is gaan behoren, viel het schooltje onder provinciaal geldende regels. Het klassikale onderwijs had inmiddels zijn intrede gedaan.
In 1818 moest de schoolmeester een proeve van bekwaamheid afleggen. Hij kwam er niet helemaal zonder kleerscheuren vanaf. Zijn taalkunde en lesgeven werden als "onkundig" beoordeeld. Voor schrijven kreeg hij een "goed" en het rekenen was "redelijk". Ter aanmoediging werd hem een boekje meegegeven om zich verder te bekwamen '9).
Ondertussen bleek het schoollokaal niet meer aan de eisen van de tijd te voldoen en was tevens te klein geworden voor een gemeente van twaalfhonderd zielen.

Het ontbrak de gemeentekas (in 1819) echter aan de nodige middelen om het schooltje naar behoren te onderhouden. Geld om een vrije onderwijzerswoning te bouwen, was er al helemaal niet. Nu was dat ook niet zo'n probleem, want tot nog toe had de schoolmeester zijn eigen huis in het dorp.
Het gemeentebestuur wist toch nog 200 gulden vrij te maken. Een inzameling onder de inwoners (door de goede onderwijzing hunner kinderen aengemoedigt) bracht nog eens honderd gulden op. Maar de beraming door de bouwmeester kwam uit op 792 gulden. Derhalve richtte men toen een verzoek aan de "Hoog Edele, groot achtbaere Heeren gedeputeerde Staaten deser Provincie" voor een bijdrage uit 's lands schatkist, gezien en overtuigt zijnde van den grooten ijver onser onderwijzer tijdens het klassikaal onderwijs, de jongheyd zeer bekwaam gemaakt heeft, zoo in goede zede, als in de grondige onderwijzing.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.121  

Eerste  Vorige  116 117 118 119 120 121 122 123 124 125   Volgende  Laatste