Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.119  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

De overheid kon natuurlijk niet gedogen, dat de kinderen elders dan in de gemene school les kregen. De gerichtsbode werd met een briefje naar Thomassen gestuurd. Willem werkte juist op het land. Toen hij het gerichtsbesluit had gelezen, antwoordde hij, dat als wanneer hem de luyden de kinders aen sijn huys schicken, soo en can ick de eerlijcke luydens kinderen niet voor de deur stooten 15).Peter Claessen stierf ca. 1733. O.a. in 1729 was er nog sprake van de herberg van de schoolmeester. Huis en hof gingen via zijn zoon Daniël over op de kleindochter Marie, getrouwd met Jacob Nijssen, terwijl de naam Claessens via zijn kleinzoon Peter in Maasniel werd voortgezet 16).

JOES SIMONS
De nieuwe schoolmeester in het dorp was Joes Simons jr. (ca.1707-1746), getrouwd met Geurtruy, dochter van Joost Thomassen en Sybilla Kibissen. Hij was een zoon van koster Joes Simons (en Mechteld Janssen). Korte tijd heeft hij ook zelf het kostersambt bediend.
Zeker vier generaties, van vader op zoon, stond de schoolmeesterije op naam van meester Simons tot ver in de 19e eeuw. Joannes Simons woonde in de dorpsstraat naast de kerkhofmuur. Het huis was afkomstig van Geuterys grootvader en stond voor de helft op naam van de weduwe Aelen. Omdat hij nauwelijks grond van zijn eigen had, nam de schoolmeester nog wat akkerland in pacht, als aanvulling op zijn salaris '7).
Van de zeven kinderen noemen we Catharina, die met de koster trouwde, Paulus en Joes Simons en Joanna, naderhand herbergierster aan de brug.

In 1736 klaagde de schoolmeester erover, dat het in de wintermaanden niet doenlijk was om de kinderen in de school te houden vanwege de koude, waardoor het lesgeven onmogelijk was geworden. Om het schooltje warm te houden, werd hem een voeder kooien toegezegd, te gebruiken in de stoeve, deels te betalen uit de gemeentekas en voor een derde deel van het armengeld. Bestuurders waren in gebreke gebleven. Nu gaven ze hem de vaderlijke raad, de kachel tijdig aan te steken! ")
Na het overlijden van Joes Simons in maart 1746 werd de weduwe nog enkele jaren schoolmeesterse genoemd, om haar niet te verwarren met de kusterse.

HERMAN HAES
De schoolmeester van Maasniel werd opgevolgd door Herman Haes, in 1726 te Roermond geboren als zoon van Martinus Haes en Catharina Beckers. Al in 1749 werd hij te Maasniel genoemd als schoolmeester en hij zou dat blijven tot zijn overlijden in 1792. In april 1750 trouwde hij met Judith Aelen en ging toen wonen in het Leyenhuys van schepen Dercx. Of hij daarbij ook de brouwerij in huur genomen had, staat nergens vermeld, maar is wel aannemelijk 19). Het echtpaar kreeg elf kinderen, waarvan de meesten jong stierven. De nieuwe schoolmeester was vooral in de beginjaren erg aktief. Zeker in het dorpsleven is Herman nogal voortvarend te werk gegaan.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.119  

Eerste  Vorige  114 115 116 117 118 119 120 121 122 123   Volgende  Laatste