Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.122  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Men besloot de oude kosterije tot schooltje in te richten en de onderwijzerswoning ernaast te bouwen. Dit laatste is toen weer niet doorgegaan. De nieuwe school werd eind 1826 geopend, waarbij burgemeester Jan-Willem Maessen een feestrede hield. Hierbij werd de schoolmeester om zijn goede zorgen geloofd en werden de kinderen gemaand om in diezelfde ijver de lessen bij te wonen. De spreker doelde hier op het veelvuldig schoolverzuim van de kinderen, om de ouders bij de akkerwinning te helpen; wat de bestuurders nogal zorgen baarde "). Ook de schoolopziener had bij een vorig bezoek hiervan melding gemaakt. Het merendeel der leerlingen was nog zeer ten achteren. Ook hij meende dat het wegblijven der kinderen tijdens de zomermaanden, hier de oorzaak van was. Aan de onderwijzer lag het in elk geval niet.
Joes Simons werd toen al door zijn zoon Paul geassisteerd bij het lesgeven. Binnenkort zou hij de school vaarwel zeggen. In de bevolkingslijst van 1840 werd hij dan ook als akkeraar genoemd, terwijl hij op die hoge leeftijd wel nog het orgel in de kerk bespeelde. Hij woonde toen in de dorpsstraat in het huis van zijn overleden ouders 31).

PAUL SIMONS
Hoewel zoon Paul (1806-1884) hem in het lesgeven was opgevolgd, duurde het toch nog enige tijd voordat deze zijn definitieve aanstelling kreeg. In oktober 1824 was hij als kandidaat-onderwijzer geslaagd voor de 4e rang. Twee jaar later ging hij al op voor de 3e rang. Hij was toen twintig. Naderhand ging hij zich tevens toeleggen in de studie van de Franse taal.
Ook Martin Frencken en Johan Geenen waren in 1825 opgegaan voor 4e graads onderwijzer. De laatste slaagde eerst een jaar later bij de herkansing 32). Overigens was Martin een kleinzoon van wijlen schoolmeester Haes.
De school was zeer goed ingericht met de benodigde schrijftafels, borden enz. Volgens de schoolopziener was het onderricht er op vooruitgegaan. Dat gold zowel voor het lesgeven van schoolmeester Simons alsook van zoon Paul, die spoedig voor zijn 3e graads zou slagen.

Tevens hadden zij betere lesboeken ingevoerd. In de school telde hij bij zijn bezoek in april liefst 143 kinderen, waarvan hij er enkele heeft overhoord. In de taal bleken zij vrij goed te zijn en ook het lezen verliep naar genoegen. Tevens toonden zij enige kennis in het rekenen, terwijl zij met schrijven al zichtbare vorderingen hadden gemaakt Paul Simons had voorlopig zijn intrek genomen in het nieuwe schooltje, dat tijdelijk als zijn woning diende.Als ondermeester verdiende hij 250 florijnen per jaar. In 1828 werd de school gemiddeld bezocht door 64 jongens en 46 meisjes. De schoolopziener was opnieuw tevreden over het lesgeven van meester Simons. Hij was wel te spreken over de vorderingen die de kinderen maakten onder zijn leiding 34). De vaste aanstelling moet hij in het begin van de Belgische periode verkregen hebben. In die jaren was men wars van enige staatsbemoeienis inzake het onderwijs. De gemeente nam deze zorg toen over 35).
Paul Simons trouwde in november 1832 met Anna Maria Nijssen, dochter van Kaspar Nijssen en Gertrudis Smeedts. Naderhand volgde hij zijn vader ook op als organist en verdiende hij nog wat bij als waskaarsenmaker. De twee bunders akkerland diende hij echter -zo werd gesteld- aan een dagloner over te laten. De woning van de schoolmeester stond in de dorpsstraat, aangekocht van de erven van Uffelt. De halve boerderij werd omgebouwd tot huis met tuin, samen 5.40 are groot 36).
In 1855 werd aan de school voor het eerst een speelplaats toegewezen. Daarvoor werd de St.-Laurensmarkt ontruimd en vrij gehouden. Voor de onderwijzer werd opnieuw een nieuwe woning gezocht. Het liefst had men vlak naast de school een huis willen bouwen, maar daar was geen plaats voor. Aan de andere kant van het kerkhof was een huis vrijgekomen, maar ook deze aankoop ging niet door en de schoolmeester bleef in zijn eigen huis wonen, weshalve hij een extra vergoeding van 30 gulden kreeg bovenop zijn jaarwedde.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.122  

Eerste  Vorige  117 118 119 120 121 122 123 124 125 126   Volgende  Laatste