Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.128  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Terwijl hij in de werkplaats bezig was, tapte zijn vrouw in het voorhuis uit het vaatje. Gertrudis Maessen was geboortig van de Broekhin.
Ter illustratie volgt hier een staat van werkzaamheden aan het huis van Linnert van der Velden in de Moeshoven anno 1763. Samen met zijn buurman Bastiaen Simon, metselaar, had Dirck van Uffelt het huis deels verbouwd.
Bastiaen had ruim 14.000 stenen gebruikt voor o.a. koestal en bakhuis:

 • Eerstmael vertimmert aen den koeystall
5456
 • aen de muyr van het backhuys 
5669
 • aen den backoven ende schouw
2000
 •  item aen het toemetselen van de koeystals-port nu tot eene camere gemaekt 
968
 • noch aen den onderslagh van dito camer aengepleckt
304
 • Totael der steenen
14397

 

Dat werd berekend op 33 pattacons en 6 schellingen. Daarbij kwam nog eens ruim 10 pattacons voor drie mud (mettens) kalk voor het metselen.


Derck van Uffelt berekende het volgende in bedragen van pattacons, schellingen en stuivers:

 • Eerstelijck aen den solder van dito camer met de ribben 
10-0-4
 • het gespan-hout cost 
2-1-5
 • de glaesraemen met de lattoyen costen tesaemen 
0-6-2
 • de vensters van dito camer 
0-7-4
 • de pannen op het nieuw backhuys 
3-3-0
 • de gespannen en deuren vant backhuys ende het overhout 'met latten 
 • de deuren van den misthoff 
1-4-4
 • de deuren van den nieuwen stal 
8-0-0
 • de latten van dito stal 
1-4-0
 • voor het ijserwerck aen den timmer gebruyckt 
6-2-0
 • aen de schouw vant dack 
9-5-0
 • totael 
49-1-0


ALTAARMAN

In 1768 werd Johan Diderigh aangesteld tot veldschut en armenjager. De custerije naast het raadhuis werd hem als woning aangeboden. In de lijsten die dan volgen werd hij den jager genoemd. Zijn vrouw, Maria Sibilla Ververs, hield een winkel aan huis. Zoon Frederick (1781-1852) begon in de dorpsstraat een werkplaats als meubelmaker. Later stond hij bekend als beeldhouwer of altaarman. Met zijn knechten maakte hii koorbanken. biechtstoelen e.d., alles even fraai versierd.

 


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.128  

Eerste  Vorige  123 124 125 126 127 128 129 130 131 132   Volgende  Laatste