Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.116  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

 

 
  1. 1687: "de school op den kerkhoff"?
  2. 1710: "de cleyne schoole onder het raedthuys"; 1740: "op den raedthuyse ... het camerken neffens de schoole".
  3. Herberg van school­meester Claessens.
  4. Huis waar schoolmeester Simons woonde tot 1746.
  5. "Scholman" Herman Haes woonde in huis van schepen Dercx.
  6. Woning van schoolmeester Paul Simons sr.
  7. 1786: "de gemene school".
  8. 1825: De custerij als school ingericht.
  9. Huis en tuin van Paul Simons jr., onderwijzer. 10. Sint-Laurensmarkt als speelplaats.
 

 

Mogelijk heeft het overlijden van de pastoor in januari 1703 ertoe bijgedragen, dat Jan Jansen weer in zijn functie van schoolmeester werd hersteld. Aanvankelijk werd door de bestuur- deren geen gevolg gegeven aan de uitspraak van het Hof, maar in april 1703 was alweer sprake van (de huisvrouw van) schoolmeester Jan Janssen 6). Tegen 1708 is hij gestorven. In mei van dat jaar hertrouwde de weduwe met Gerardt Linssen 7).

DE SCHOOL
Het onderwijs werd niet bij de schoolmeester thuis gegeven, maar in een apart schooltje. In genoemde gemeenterekening werd ook vermeld de post van tien gulden aan steen en kalk, te gebruiken voor de school en aan glas voor twee ramen. Anno 1687 werd genoemd de school op den kerckhoff en zo'n dertig jaar later: de cleyne schoole onder het raedthuys.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.116  

Eerste  Vorige  111 112 113 114 115 116 117 118 119 120   Volgende  Laatste