Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.114  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

"Uit "De Roermondenaar" dd 28-3-1857:
"Een droevig ongeluk was het noodlottig gevolg van een getier, bekend onder den naam van charivarie, welk verleden woensdagavond omstreeks elf ure, onder de gemeente Maasniel, nabij onze stad plaats had. Aan de woning van zekere persoon werd geraas gemaakt en met steenen tegen de deur geworpen. De tegenwoordigheid der maréchaussées kon dit niet beletten; op hun herhaald verzoek om zich te verwijderen, zonder dat hieraan gevolg gegeven werd, maakten zij gebruik van hunne wapens, en schoten eenige malen met losse poleer, denkende hierdoor de rust te kunnen herstellen; een dezer maréchaussées krijgt hierop een steen in 't aangezigt juist toen hij bezig was met het laden van zijn geweer, waardoor hij bedwelmd vergat den laadstok aftenemen. Het schot had ten gevolge, dat een der toeschouwers doodelijk in den rug gewond werd.
De justitie doet onderzoek."

 

LIJST VAN GERICHTSBODEN EN VELDSCHUTTEN
Bode: Schut:
Peter Beckers 1628
Clemens 1634
Goetsen 1636-1652
Joost Hansen
Cornelis Peters 1661-1677
Willem Essers 1678-1690 1696
Jan Peters 1690-1707
Lens Peters 1708-1730 1715  
Peter van Ray -1720
Gyl Thijssen -1731
Caspar Schildt 1730-1738 1731-1738
Willem Schildt 1738-1739 1738-1739
Joost Coenen 1739-1769 1739-1746
Willem Paulussen 1746
Coen Smeedts 1750-
Johan Dieterich 1768-1784/95
Matthijs Valkenburg  1776-1782
Conrad Huskens 1782-1796 ?
Hans-Jurgen Gijsen 1784-1795
Veldwachters:
Mathias Huskens 1813-1855
Christoffel Huskens 1855-1863
Jan Geraedts 1863-1882
Michiel Reynders 1882-

 

 

NOTEN:

 1. D.i.n. 589: proces tegen J. Kremers;
 2. D.i.n. 607: benoeming Joost Coenen 1739;
 3. D.i.n. 608: benoeming W. Paulussen 1746;
 4. D.i.n. 412: benoeming C. Smeets 1750;
 5. D.i.n. 661: gemeenterek. 1750; D.i.n. 410: gerichtsbode;
 6. D.i.n. 594 en 595: processen 1776-1782;
 7. D.i.n. 602: notities schepenbank 1626-1633; arch. kartuizers Roermond in RALM: i.n. 406; D.i.n. 528: rollen der processen;
 8. doopreg. M'niel 1664 in GAR; D.i.n. 559: proces april 1677;
 9. D.i.n. 659: gemeenterek. 1697;
 10. D.i.n. 720: inkwartieringen;
 11. D.i.n. 549 vonnissen dd 20-12-1707 en 13-7-1708;
 12. D.i.n. 579: proces 1715;
 13. D.i.n. 586: vooronderzoek 1729; (meer hierover in: Heyligen Huysken)
 14. D.i.n. 562: proces 1692 tegen Aret Aelen; (meer hierover in: In den Wilden Man)
 15. D.i.n. 708: bierprijzen 1693;
 16. D.i.n. 630: vooronderzoek bij misdrijf;
 17. D.i.n. 572: proces 1705;
 18. D.i.n. 607: overdr. dd 24-4-1731;
 19. idem: dd 18-3-1738;
 20. D.i.n. 412: veldschut;
 21. D.i.n. 396: salarissen (1682?); D.i.n. 703: beestenschat 1691;
 22. D.i.n. 412: veldschut:
 23. arch. gem. M'niel GAR: i.n. 7;
 24. idem: i.n. 554, 555, 556;
 25. idem: i.n. 39 blz 179;
 26. idem: i.n. 41, art. 48 en 53;
 27. idem: i.n. 41, art. 121;
 28. idem: i.n. 42, art. 55;
 29. idem: i.n. 555;
 30. De Roermondenaar dd 28-3-1857;
 31. arch. gem. M'niel:i.n. 42, art. 24.

 


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.114  

Eerste  Vorige  109 110 111 112 113 114 115 116 117 118   Volgende  Laatste