Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.113  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

's avonds tot vijf uur in de ochtend drie keer zijn ronde doen. Aanvankelijk lag het in de bedoeling, dat hij de hoorn zou blazen op verscheidene plaatsen. Dat werd uiteindelijk toch een klepper. Bij onraad zou hij dan onmiddelijk alarm slaan, zoals bij brand of inbraak. De klepperman werd steeds voor drie jaar aangesteld 26). In Maasniel werd aanvankelijk de veldwachter hierover aangezocht.
Omstreeks 1855 stopte Mathis Huskes ermee en werd hij opgevolgd door zijn zoon Christoffel Huskens (1828-1887). Voordien verdiende hij de kost als schoenmaker, evenals zijn halfbroer Peter (18211898) en naderhand diens twee zonen. Een veldwachter was veel onderweg en goede schoenen konden dan geen kwaad. In vroeger tijden kreeg de veldschut derhalve van de overheid om het jaar nog een paar laarzen.

KRAAIENESTEN
Geregeld waren klachten binnengekomen, dat vreemdelingen in groepen de velden afstroopten om aardappelen te rooien. De gemeenteraad besloot toen in september 1855, dat het wijzer was om de veldwachter te voorzien van een karabijn. Zonder geweer zou hij niet kordaat kunnen optreden, of zou hij immers zelf door de aardappelrovers gemolesteerd kunnen worden. Dit wapengebruik was overigens maar tijdelijk 27).
Enkele jaren later stuurde de raad opnieuw een verzoek naar de provincie, om de veldwachter gedurende een maand uit te rusten met een jachtgeweer om de kraaien in de gemeente uit te roeien. De vogels brachten teveel schade toe aan de veldgewassen. Wanneer Huskens erop uittrok om op de kraaienesten te gaan schieten, diende hij vooraf de rijksveldwachter hiervan in kennis te stellen 28). Uit enkele declaraties van Christoffel Huskens voor kruid en lood blijkt, dat het verzoek inderdaad is ingewilligd.

BROEKHIN
Bij ongeregeldheden kon ook de marechaussee uit de brigade van Roermond worden ingezet. Een treffen tussen twee
dienders en een groep jongeren aan de Broekhin, liep noodlottig af voor de 24- jarige Frans Verstegen.


De jongens vertelden naderhand hun verhaal aan de burgemeester. Voordat de marechaussees aankwamen moeten er al ongeregeldheden geweest zijn. Zij begonnen meteen iedereen in de herberg van Lintjens te ondervragen. Zonder resultaat overigens. Daarop gingen zij naar de herberg van Graus, ook aan de Broekhin. Toen werd wederom met stenen naar het huis gegooid. De twee marechaussees kwamen naar buiten en sommeerden de jongelui naar huis te gaan. De jongens wilden niet eerder vertrekken dan dat een hunner, die vastgehouden werd, ook vrijuit ging. Daarop trok een der marechaussees een pistool en loste een schot, zeggende: "Kent gij dat? Ook dat is Hollands!" Het derde schot raakte de jonge Frans 29). Hoewel de dokter erbij gehaald werd, stierf de

Uit "De Roermondenaar" dd 28-3-1857:
"Een droevig ongeluk was het noodlottig gevolg van een getier, bekend onder den naam van charivarie, welk verleden woensdagavond omstreeks elf ure, onder de gemeente Maasniel, nabij onze stad plaats had.
Aan de woning van zekere persoon werd geraas gemaakt en met steenen tegen de deur geworpen. De tegenwoordigheid der maréchaussées kon dit niet beletten; op hun herhaald verzoek om zich te verwijderen, zonder dat hieraan gevolg gegeven werd, maakten zij gebruik van hunne wapens, en schoten eenige malen met losse polver, denkende hierdoor de rust te kunnen herstellen; een dezer maréchaussées krijgt hierop een steen in 't aangezigt juist toen hij bezig was met het laden van zijn geweer, waardoor hij bedwelmd vergat den laadstok aftenemen. Het schot had ten gevolge, dat een der toeschouwers doodelijk in den rug gewond werd.
De justitie doet onderzoek.

 


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.113  

Eerste  Vorige  108 109 110 111 112 113 114 115 116 117   Volgende  Laatste