Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.486  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

(x Joanna T.), Hendrick Heinen (x Catharina T.), Anthoin Thomassen, de kinderen van Jacob Thijssen en Catharina Thomassen, herberg en brouwhuis van Joes Slabbers (x Joanna T.), verder Wilm Thomassen en Geerke Smits (x Catharina T.), de boerderij van Francis Cox (x Catharina T.), en tenslotte nog Maes Engelen (x Cornelia T.) en Hendrick Strouck (x Sophia T.) op een totaal van 33 woningen. [De letters verwijzen naar de huizen op de tekening].

1. CATHARINA THOMASSEN
Catharina (1678-1733), oudste dochter van Fedderhenske, trouwde voor 1705 met Jacob Thijssen (1668-1720?), de zoon van Heystershof". Het echtpaar bleef enkele jaren op de boerderij over de beek wonen. Daar werden hun kinderen Joannes, Sybilla en Matthis geboren. Heystershof stond in die jaren op naam van de familie Fabritius. Het land, bestaande uit akkers, weide en moeras, lag aan beide kanten van de beek, bij elkaar ruim 30 bunders groot.
Over de afkomst van Jacob bestaan nog onduidelijkheden. Hij kan in 1668 geboren zijn als zoon van Mathias Jansen en Judith Boomen, pachters op de Heystert. Ook de andere kinderen uit dit huwelijk leefden verder onder de naam Thissen. Evenzogoed kan hij een zoon zijn van Gerardt Tijssen en Eitgen Nissen, geboren in 1669.

In dat geval volgde Jacob zijn vader op als pachter van Heystershof. Gerard was weliswaar getuige bij de doop van Jacobs zoontje Joannes in 1705, maar of dat in de hoedanigheid van grootvader was?
In 1710 was het gezin Thijssen verhuisd naar hun huis aan de veestraat [e] aan de leymcoulen tegenover de Duyp. Theunis Thomassen en Gertruy Gerets hadden de huisplaats in 1698 voor 50 gulden verworven van de familie Peters. Het huis was afkomstig van der lange Thijs van Asenrade en met de achterliggende grond belast met een paar hoender en een schelling aan de vrijheer. Sedert 1720 verscheen Jacob niet meer op de voogdgedingen. Dat betekent in dit geval, dat hij dan gestorven is. Drie jaar later stond zijn huis in het bunderboek dan ook op naam van zijn erfgenamen: met erf en tuin 142 roeden, ofwel een morgen groot.
- Zoon Daniël trouwde omstreeks 1725 met Marie, dochter van Hendrick Claessen en Kaerstyen Coenen van de Donck. De jonggehuwden gingen in Swalmen wonen. Daar werd hun dochter Catharina (17261776) geboren. Na het overlijden van zijn vrouw hertrouwde Daniël met Helena, in april 1706 geboren als dochter van Jacob Timmermans en Elisabeth Maessen uit Melick. Daarheen verhuisde hij dan ook. Een akker uit erfenis van Fedderhenske in het Mouthagerveld verkocht Daniël in 1755 aan Joes Slabbers voor 37 pattacons.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.486  

Eerste  Vorige  481 482 483 484 485 486 487 488 489 490   Volgende  Laatste