Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.488  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Daar zal hij wel vechten hebben geleerd. In 1710 vierde hij thuis alweer de vastenavond mee. Kort daarop nam hij de pacht op Bordelshof over van Stoffer Gerarts in de Straat. De boerderij met boomgaard en akkerland telde ruim 10 bunder. In 1723 kocht hij van de eigenaresse 6 tot 7 morgen akkerland in het Asenraderveld tegen een jaarlijkse erfpacht of grondrente van 7 pattacons. Bij de overdracht werden als aankopers alleen vermeld: Gerardt Thomassen en vrouw en kinderen. Eind 1725 droeg Allegonda Bordels de boerderij over aan het klooster der karmelitessen in Roermond, waar zij voorheen haar intrede had gedaan.
Uit erfenis verwierf Geerken enkele akkers van zijn ouders en de oude huisplaats, waar in 1682 de herberg stond [a]. Het huis was nog voor 1723 afgebroken en de grond werd toen als akker gebruikt. Daarnaast lagen nog 2 morgen land aan de veestraat, deels op naam van Geerken Thomassen. Op het erf ernaast, aan de Donkeren Hoek, stond de boerderij van Jan Gerardts, afkomstig van Aret Claessen. Het huis was niet meer dan een kwart eeuw oud. Jan woonde hier al vanaf 1713 met zijn vrouw Marie Bongarts en de kinderen.
We schrijven juni 1727. De zomer was meteen goed begonnen. Hendrick Thomassen wist naderhand nog precies hoe het gebeurde. Hij stond die dag kort na de noen op straat tegen het huis van Gerardts. Toen merkte hij plotseling, dat het huis bewoog en dreigde om te vallen. Hij riep nog: "Jan, loopt uyt het huys, het valt." Toen de boer naar buiten rende, kwam hij onder de balken van het huis terecht. Met behulp van Marie heeft Hendrick met veel moeite de balken kunnen verplaatsen. Jan liet nog twee snikken en stierf met gebroken ledematen en ingeslagen schedel.
Op aanraden van de pastoor werd het slachtoffer nog diezelfde dag begraven vanwege de mogelijke stank bij dese groote hitte. Eigenlijk had de vrouw hiermee moeten wachten tot zij van de schepenbank toestemming had gekregen. De weduwe had geen geld om haar woning te
laten herbouwen.

Zij besloot de bouwval te verkopen. Het huis ging voor 100 gulden over op Derick Delissen, bij wie het echtpaar sinds 1716 nog een lening had lopen. Huis en hof gingen over op de erfgenamen van Geerken Thomassen, met name zijn schoonzoon Mathias Janssen. Gerardt stierf uiterlijk begin 1728. Nog een jaar hield de weduwe de boerderij onder haar beheer. De vrouw werd nergens met naam genoemd. Vermoedelijk was het Margaretha van Neel, die in 1734 stierf als de weduwe van Jan Schreurs. Deze was Geerken opgevolgd als pachter in de Straat. Niet voor lang.
- Daarop nam Matthijs Janssen de halfwinning over. Hij was in oktober 1733 getrouwd met de dochter des huizes: Jenneke Thomassen. Tot twee keer toe kwam Margaretha's naam voor onder hun kinderen. Thijs Janssen kwam zelf uit een pachtersfamilie. Zijn broer Geurdt Janssen had jarenlang de boerderij op Schöndeln in halfwinning genomen.
Thijs verwierf niet alleen het huis aan de Donkeren Hoek [f], maar erfde ook de aangrenzende akkers; bij elkaar drie morgen groot. Het huis werd een tijd lang bewoond door Gertruy van Neel, de weduwe Daemen. Ook de akkers, die Geerken van juffrouw Bordels had gekocht, gingen over op Matthijs Janssen en Jenneke Thomassen. En in 1749 kochten zij ook nog eens de onverdeelde helft van Bordelshof met bijbehorende landerijen. De wederhelft ging over op de boer van Gasthuishof. Matthijs Janssen behoorde nu tot de meer gegoede inwoners van Maasniel. Meer dan dertig morgen land en weide stonden op zijn naam. Zijn vrouw Jenneke mocht het niet meer meemaken, dat Matthijs in 1753 tot schepen werd benoemd. De boerin op Bordelshof stierf in januari 1752. Op de boerderij woonde ook haar broer Anton als knecht. Hij volgde zijn zus nog datzelfde jaar in het graf.

3. CORST THOMASSEN
In juli 1708 werd in Melick het huwelijk ingezegend tussen Christianus Thomassen (1686-1746) en Cunegondis Cornelissen (lees: Delissen). Sindsdien werd Corst in Asenray als huisvader genoemd.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.488  

Eerste  Vorige  483 484 485 486 487 488 489 490 491 492   Volgende  Laatste