Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.490  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Hun erfgoederen, waaronder ruim 4 morgen akkerland,
gingen vrijwel geheel over op zoon Jan (1745-1804). Hij was begin juli 1781 getrouwd met Marie Thijssen. Zijn dochter Elisabeth trouwde naderhand met Mathijs Clercx. Het was hun schoonzoon, die het huis in 1886 liet slopen. Sindsdien is de grond als akker in gebruik.
In het cijnsregister van 1766 staat onder nr. 42 met name genoemd: huis en hof van Maes Engelen, en verder nog vier andere huizen op de Kamp afkomstig van Alie van Asenraedt uit het goed "ten Eynde". De grond was in zijn geheel belast met 4 kapoenen, 6 hoenderen en 4 schellingen aan de vrijheer. Ook de kerk inde jaarlijks enkele vaten rogge, verdeeld over de verschillende erven. Tevens was de kamp in zijn geheel keurmedig. In de 18e eeuw was de keurmede in geld omgezet: d.w.z. een pattacon per morgen.
Blijkens de overdrachten was het huis aan het valderen belast met een hinne en met de keurmede van een morgen aan de vrijheer. De benaming "Rossfalderen" staat alleen te lezen op het kaartje van 1766. Dat is fout. Meer dan een eeuw daarvoor woonde Sill Leinaerts aent Rossfalderen. Dat was evenwel aan de tegenoverliggende hoek van de kamp. Daar stond ook zo'n hek. Het Rossfalderen lag dus eigenlijk aan de Rossbain, de doorgangsweg van zuid naar noord. Het huis aan het val- deren [c] was afkomstig van Jan van Kleyngladbach, tijdgenoot van Sill. Het onderhoud van het valhek kwam tot last van Jan enerzijds en van de kruisbroeders voor de andere post. De paters bezaten immers de grond aan de overkant van de weg. Het (halve) huis werd door de erfgenamen Jansen in 1696 verkocht.
- Met kleinzoon Christiaen kwam de naam Thomassen in Swalmen terecht. Zijn vader, Anthoin Thomassen (ca.1730-1762), kocht in 1753 van Joes Geurts een huis [g] met tuin en akker aan het Maeltjensveld, samen ongeveer een morgen groot, voor 33 pattacons. Anthoin is een zoon uit het tweede huwelijk van Corst Thomassen. Mechtel Janssen was al in 1750, kort na het overlijden van haar man, in huize Geurts aan het Maelt gaan wonen. Twee jaar na haar dood, trouwde haar zoon Anthoen in oktober 1757 met Elisabeth Smeedts uit Melick.

De weduwe Thon Thomessen bleef hier ook na 1762 wonen met de kleine Christiaen. Elisabeth hertrouwde zes jaar later in juli 1768 met Hendrick Spee. Deze nam zijn vrouw en haar zoontje mee naar Swalmen.

4. DANIEL THOMASSEN
Daniël (1689-1727?) trouwde met Margriet Mevissen, alias Gijsen. Anno 1700 namen (haar broer?) Gijs Mevis en zijn vrouw Trincken Timmermans de halfwinning op Tonedenhof over. Rond 1710 woonde Gijs in Asenray. Nog eens tien jaar later werkte zekere Mevis Gijsen als knecht bij Geerken Thomassen op Bordelshof. Waarschijnlijk hebben we hiermee Margaretha's afkomst gevonden.
Daniël erfde het ouderlijk huis, zijnde een herberg [b] aan de veestraat. Een eeuw later de Drekstraat geheten. Dat is nu de Dorpstraat. Van de erfgenamen Charles uit Roermond kocht het echtpaar in 1723 ongeveer twee morgen akkerland op de Donk voor 200 gulden. Bij de overdracht werd vermeld, dat de grond reeds enkele generaties in pacht was genomen en van auderen op auderen door de familie beakkerd werd. Dus door Geerken Sijben en Tunnis Thomissen?
We kunnen niet zeggen of Daniël zijn moeder nog overleefde. De een moet kort na de ander gestorven zijn. Margriet Mevissen hertrouwde daarop met Jan Obers. Het echtpaar bleef kinderloos. De akker die zij in 1738 kochten van de weduwe Sillen, gaat dan ook over op de kinderen uit eerste huwelijk, met name Catharina Thomassen.
- Catharina woonde met haar man Francis Cox aan het Schuttekempke [h]. Zij hadden deze boerderij in maart 1749 gekocht voor het lieve bedrag van 560 pattacons. Volgens de verkoper lag het huis er vervallen bij en zou de herbouw hem teveel geld kosten. Het echtpaar Cox wist de boerderij aan het Schuttekempke* evenwel met vlijt uit te bouwen. In de beestenschat van 1766 werd Francis aangeslagen voor 5 koeien en 55 schapen.
- Stina Thomassen (ca.1720-1763)
trouwde in 1745 met Geerke Smeets. Zij woonden jarenlang in hun huis op altaars- land [d] naast het erfdeel van Hendrick Thomassen.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.490  

Eerste  Vorige  485 486 487 488 489 490 491 492 493 494   Volgende  Laatste