Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.463  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Naderhand kwam er toch inwonend dienstvolk: een knecht, schaapherder en twee meiden.
Joanna was een dochter van wijlen schepen Matthijs Janssen en Jenne Thomassen, pachters op Bordelshof. Als zodanig stond een deel van haar vaders erfgoed in 1786 op naam van Sebastiaen Coenen. Omstreeks 1820 nam Jan Leyendeckers (1791-1862) zijn intrek op Lintjenshof. Hij was in augustus 1815 getrouwd met Catharina Peters van de Schoolkamp, weduwe van Linnerd Bremmers. Jan zelf was geboortig van Bosmanshof. Naderhand werden in het bevolkingsregister van 1840 nog twee knechten en een meid genoemd. Het hoeden van schapen werd aan jongens overgelaten. De scheper op Lintjenshof was 14 jaar. Ook de voor-dochter Cornelia Bremmers werkte op de boerderij, evenals haar halfbroers Hendrik en Willem.

KAARTEN
Nog in 1755 was er sprake van "den hoaff van mijnheer Luyntens" en in 1783 beleende de weduwe van de laatscholtis Lintgens de boerderij met 67 morgen land.

De bouwhof en landerijen werden geschat op "vierduysentvijffhondert pattacons". Drie jaar later stond de hof op naam van griffier vander Renne. Begin 19e eeuw was de boerderij overgegaan op J.B. Clocquet, apotheker te Roermond. In totaal stonden 22 ha. op zijn naam.
Op de Cartes Figuratives uit 1786 ontbreekt o.a. dit deel van het Gebroek. Maar Lintgenshof staat wel ingetekend op een twintig jaar ouder kaartje uit het register der keurroeden. (kaart 95a) Vergelijking met de kadasterkaart uit de 19e eeuw is dan wel mogelijk. (kaart 95b) In 1766 stonden hier twee gebouwen haaks op elkaar, verbonden door een "sjop". Naderhand heeft hier enige uitbreiding plaats gevonden. Op beide kaarten is duidelijk de gracht of graaf te zien die om het erf heenliep. De oude boomgaard achter het huis was later als akker in gebruik.
Vooral in de jaren zestig van de 19e eeuw hebben hier enige bouwaktiviteiten plaats gevonden. Sedert 1862 is er dan tevens sprake van een tweede huis, veldwaarts nabij de vijver. De boerderij zelf bestond rond 1800 uit huis, stal, schuur, schop en tuin, samen 24 are groot.

De boerderijen volgens de eerste kadasterkaart


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.463  

Eerste  Vorige  458 459 460 461 462 463 464 465 466 467   Volgende  Laatste