Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.464  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Vermoedelijk vertoonde de boerderij een tijd lang een zekere U-vorm. De gracht werd toen gedempt. (kaart 95c) De beek werd driekwart eeuw later verlegd en slingert in grote vijverpartijen langs de Donderberg. Uiteindelijk bleven twee gebouwen over, zoals op de laatste tekening is te zien. Het oude woonhuis kent een ouderdom van zeker 250 jaar.
(Bij dit opstel heb ik ook dankbaar gebruik gemaakt van enkele gegevens, die mij vriendelijk werden doorgespeeld door dhr. P.Geuskens uit Meyel.)

4. APOTHEKERSHOF
Onder deze naam stond begin 17e eeuw een pachtboerderij bekend, eigendom van apotheker vander Smitzen in Roermond. De grond was grotendeels keurmedig aan de vrijheer van Dalenbroek. Telkens wanneer de hof van eigenaar wisselde, ging het beste pand of paard naar de vrijheer. Om praktische redenen werd de keurmede naderhand in geld betaald. In het register van 1766 gaat de stam van deze keurmede terug tot begin 15e eeuw. De lijst begint met 'Gijn van Swalmen van sijne hove opt Bruech". De volgende is Dyrick Cox, die het goed via zijn vrouw verwierf. Op die manier ging de boerderij op gen Broeck rond 1500 over op Jan van der Smitzen, apothekerszoon. Na enkele generaties kwam Apothekershof op naam van Peter Bosman, in mei 1632 getrouwd met Margaretha van der Smitzen.

THOMAS VAN ALDENHOVEN
Apothekershof was tevens een cijnsgoed. Jaarlijks werd hiervan op Sint-Steffensdag na kerstmis aan de vrijheer 2 vat haver, 1 paar hoender en 7 dinar betaald. Ook hiervan is een register bijgehouden. Dat gaat evenwel terug op Thomas van Aldenhoven en slaat dan vele generaties over, om pas met de erfgenamen van Herman Heythuysen en Bosman-in-de-Brugstraat verder te gaan.
Thomas van Aldenhoven had nog 4 bunder land aan de Nielder Drencke, eveneens keurmedig goed. Ook hier werd als tweede genoemd Diedrich Koch.

Anno 1530 op naam van Hendrich van der Smitzen. De akker in het Veldtgen werd ook in 1480 genoemd, gehorende onder de "Binshoff van Swalme" en werd getiend door de pastoor.
In 1628 telde Apothekershof 18 bunder akkerland. Nadien moet de verdeling hebben plaatsgevonden tussen de families Bosman en Heythuysen, waaraan beide boerderijen nadien hun naam ontleenden. Johan Bosman, getrouwd met Anna Catharina Carpentier, kocht in 1656 voor 3500 gulden de boerderij die sindsdien Bosmanshof werd genoemd. Heythuysenshof aan de brug was enige tijd in het bezit van de gelijknamige familie. In juli 1660 werd in Roermond het zoontje gedoopt van Herman Heythuysen en Mechteld van Breugel, met name Laurens. Het echtpaar was zo'n tien jaar daarvoor getrouwd.
Heythuysenshof telde in 1682 behalve huis en hof nog een boomgaard en 28 morgen land. Van Bosmanshof (31 morgen groot) waren alweer enkele akkers afgescheiden. Aan schepen Bosman bleef toen de boerderij met boomgaard en 22 morgen land.
Begin 17e eeuw werd de grond vanuit één boerderij bewerkt. Vijftig jaar later stonden hier twee hofkens. Geen enkel document heeft duidelijk kunnen maken, welke van de twee de oorspronkelijke hoeve is. Heythuysenshof met erf, moestuin en boomgaard (in 1785 "de Brugge" geheten) was ongeveer twee en een halve morgen groot. In 1620 lag hier de boerderij van wijlen Jan van Wijnarden en Mettel van Baexen; aan mate een halve boender groot naast land van Tilman Gijsselers. Huis, hof en schuur lagen aan Urbanusweg met een voorhoofd op de beek en van achteren Abdijeland. De situering klopt nauwkeurig met Heythuysenshof. De boerderij was belast met 18 koppen rogge aan het Munster. Voornoemde eigenaars komen niet voor in de stamlijst van Apothekershof. Voorlopig moeten we dus aannemen, dat de boerderij naderhand aan de pachtgronden werd toegevoegd. Heythuysenshof kwam o.a. via de familie Berckelaer in 1748 op naam van advocaat Clout.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.464  

Eerste  Vorige  459 460 461 462 463 464 465 466 467 468   Volgende  Laatste