Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.462  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Tekening volgens het register der keurmeden in 1766

VOOGDGEDINGEN          
Tot 1751 is moeilijk aan te geven, wie de opeenvolgende pachters op Lintgenshof waren. De lijsten van de (jaarlijkse) voogd- gedingen, waarop alle gezinshoofden in de gemeente bijgehouden werden, zijn de enige bron die ons verder helpen kan. In 1727 werd nog gesproken over "Jan Homs, halfman op Lintgenshof". Homs is naderhand weer in zijn eigen huis gaan wonen aan de overkant van de beek.
Volgens het bunderboek van 1723 stond de boerderij nog op naam van de erfgenamen Lindtgens. Huis, hof en boomgaard werden gemeten op 421 roeden. Op de Donderberg lagen drie grotere akkers, samen 63 morgen groot, en nog een weide van anderhalve morgen aan de beek. Het grasland in de Vuilbemden was drie tot vier morgen groot.
Het is moeilijk om de volgende pachtjaren in te vullen. Aan het Gebroek woonden toen wel Maes Nijssen van Steynenhof en zijn neef Maes Nijssen van de Wijer. De laatste sedert 1734 weduwnaar van Margaretha Minten. De vrouw stierf aan het Gebroek. Een van beiden zou ook hier gewoond hebben.

JOANNA JANSSEN  
Eerst vanaf 1750 ongeveer kan de lijn van pachters weer opgenomen worden. Toen woonde hier Aret Hendericx tot zijn overlijden in 1768. Hij was getrouwd met Gertrudis Linnaerts (ca.1718-1784), eveneens uit Sint-Odiliënberg. Sindsdien boerde hier zijn zoon Jan Hendericx (1738-1784). Hij trouwde eerst in oktober 1776 met de tien jaar jongere Joanna Janssen (1748-1818) uit de Straat. De boer op Lintjenshof werd in die jaren in de beestenschat aangeslagen voor 9 koeien en 49 schapen.
In januari 1785 trouwde de weduwe Hendrickx met Sebastiaen Coenen (17491819) uit Swalmen. Sindsdien woonde deze als boer op Lintgenshof. Het veebestand liep terug tot 5 koeien en 26 schapen in 1787.
De twee oudste jongens uit het eerste huwelijk stierven beiden begin 1788. Nu werden nog zoon Hendrick en dochter Joanna Coenen geboren. Aanvankelijk kon Sebastiaen het werk wel alleen af met behulp van dagloners. Ook de voorzoon Mathis Hendericx hielp zijn stiefvader op de boerderij.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.462  

Eerste  Vorige  457 458 459 460 461 462 463 464 465 466   Volgende  Laatste