Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.466  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Vervolgens werden aan het Gebroek nog Jacob en Andries geboren, beiden zo genoemd naar hun grootvaders: Andries van der Moulen en Jacob Van Stiegen, waarschijnlijk dezelfde als Jaccop op KleinSchoindellen rond 1670. Andere kinderen uit dit gezin zijn niet bekend. In die jaren woonde Nelis Vermeulen als pachter op Lintgenshof.
In 1718 kreeg Hendrick toestemming van de gemeente om aan de overkant van de veedrift een huis te bouwen. Hij ging er evenwel niet zelf wonen. Ook toen hij in tweede huwelijk getrouwd was met Gertruydt Heuskens bleef hij op Bosmanshof wonen. Gertruydts ouders hadden voorheen een herberg in Maasniel in de dorpsstraat. Zelf heeft zij lange tijd in Sint- Odiliënberg gewoond. Zij was al twee keer eerder getrouwd geweest met Hendrick Hertzigh en schepen Everts.
In mei 1736 had Arnold Dericx (van de Schoolcamp) nog geld van Hendrick tegoed, waarvoor de weduwe Bosman borg had gestaan. Daarenboven moest hij ook nog 65 pattacons aan achterstallige pacht betalen. Voor zijn schulden stond Hendrick toen garant met sijne tegenwoordige schaere op den velde (de oogst) en mistrecht en verder met al zijn overige bezittingen, zoals vee, huismeubelen enz. en met de tochte op zijn huis in den Sandtbergh. Bij de huisinventaris werden o.a. het voorhuis, een kamer en de keuken genoemd. Verder een schuur en in de stal stonden drie koeien, een rund, een paard en een kreem-varken. Voor de akkerwinning gebruikte de boer tevens een lange en een korte kar. De huisinventaris was nogal schaars voor een "peerdtsman". Het meubilair bestond uit twee bedsteden met gordijnen omhangen, een tafel, bank en kast. Tussen het gebruikelijke keukengerei werden o.a. twee spaakannen genoemd, een vijsel, strijkijzer en een pundert. Naast aardewerk toch ook zes schotels van porcelein.
Kort daarna is Hendrick in zijn huis aan de Sandtbergh gaan wonen, waar hij in november 1747 stierf. Het huis werd daarna bewoond door zijn zoon Jacob, getrouwd met Leen, herbergiersdochter van de Nooteboom. Volgens een kaart van omstreeks 1775 was het huis aan de Zandberg toch een tamelijk grote boerderij, gebouwd in L- vorm met de stal aan de andere kant van het erf, zoals ook op de oude kadasterkaart nog te zien is.

BONHOMME
Hoewel hij in 1738 een huis verderop had gehuurd. verkoos Gerit Bongaerts toch de pacht van Bosmanshof over te nemen. Hij was getrouwd met Anna Verstegen. Anna was een dochter van Hendricks broer, schepen Merten Verstegen. In 1750 is het gezin naar elders vertrokken.
In die jaren veranderde Bosmanshof van eigenaar en stond sindsdien op naam van zekere Bonhomme. De boerderij behield evenwel haar bekende naam. In het bunderboek van 1786 werden de pachtgronden van Bosmanshof niet op naam van haar eigenaar ingeschreven, maar staan de akkers genoemd naar de boerderij. Jacob Leyendeckers was op Bosmanshof komen wonen. Hij was voor 1750 getrouwd met Margaretha Wilms. Sindsdien werden zeven kinderen aan het Gebroek geboren. Na het overlijden van hun zoon Jacob bleef Geertruy Creemers (17631838) uit Maasbracht bij haar schoonouders inwonen. Geertruy hertrouwde in augustus 1799 met de 32-jarige Dirck van der Beeck uit Vlodrop. Samen namen zij de halfwinning over. Dirck werkte in 1796 nog als knecht bij Versteegen op Heythuysenshof.
In het register van 1766 staat hier een gebouw getekend met daarnaast de tuin en een klein moeras. Dat is een halve eeuw later wel anders. Bosmanshof staat dan op naam van Jan Barbou, rentenier in Roermond.
Het huis met de stal, erf, bakhuis en akker (23.55 are) lag toen aan de overkant van de straat. Dat is het sterfhuis van wijlen Hendrick Versteegen aan de Zandkuilen. Via zijn zoon Andries, pachter op Muggenbroek, kwam de woning op naam van kleindochter Catharina Verstegen, getrouwd met Mattis Schrijvers uit Leeuwen. Hun erfgenamen verkochten het huis in 1823 voor 822 gulden (in zilveren munt) aan baron De Plevits uit Roosteren.
De boerderij werd zodoende bij Bosmanshof gevoegd en ging daarna over op diens schoonzoon Jan-Baptist Barbou. In 1855 ging de pachthof met enig grasland en 71/2 ha akkerland over op Frans Burghoff, koopman in Roermond.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.466  

Eerste  Vorige  461 462 463 464 465 466 467 468 469 470   Volgende  Laatste