Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.465  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Bij de visitatie in 1755, toen alle haarden en schoorstenen werden geïnspecteerd, was hier sprake van "den hoaf van mijnheer scholtuis", dat was de schout van Dalenbroek, Theod. Cloudt. De boerderij met haar akkerland ging kort nadien over op Andries Versteegen en Hubert Wullms.

BOSMANSHOF
Voor wat betreft Bosmanshof zijn we slecht ingelicht. Tegenstrijdige gegevens van na 1700 geven een onduidelijk beeld van de boerderij en haar bewoners. Mogelijk kende Bosmanshof enkele perioden van verval, hoewel daarover in de archieven niet wordt gesproken.
In 1670 werd (opnieuw?) met Paul Deckers, alias Huben, een pachtcontract gesloten omtrent de halfwinning van Bosmanshof. Hij was in augustus 1653 in Maasniel getrouwd met Christina Schreurs in aanwezigheid van Dirck Freyken uit Roggel en Anna van Kloostershof als getuigen. In 1656 werd hun zoon Joost geboren. Na het overlijden van haar man (in 1675) was het werk voor de weduwe Schreurs te zwaar geworden.

Acht morgen akkerland had zij onbezaaid laten liggen en toen heeft zij de boerderij in de steek gelaten en is zij elders gaan wonen, tot grote schade van de weduwe Carpentier. Bosmanshof was gelegen tussen de pachthof van dhr. Lintgens en herberg het Vosken. Op die plaats werd in de beestenschat van 1682 Jan Cox genoemd en aangeslagen voor 3 koeien en 1 kalf. Voorwaar geen grote boerderij. Voor de akkerwinning beschikte de boer op Bosmanshof wel over een paard.
Kort daarna nam Peter Gerets de akkerwinning over. Hij was in juni 1681 getrouwd met Neulken Joosten. Zij blijven langer op de boerderij wonen. Het echtpaar kreeg drie kinderen: Joost (16821701), Mathia en Dirck. De pachter stierf in oktober 1701, zijn vrouw anderhalf jaar later in februari 1703.

SANDTBERGH
Sindsdien moet hier Hendrick Versteegen hebben gewoond. Hij kwam van Roermond. Daar schonk zijn vrouw Catharina van der Meulen het leven aan zoon Jan.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.465  

Eerste  Vorige  460 461 462 463 464 465 466 467 468 469   Volgende  Laatste