Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.451  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Daarover ergerden de jongens zich, wanneer zij 's nachts de kroeg verlieten. Onder de negen gasten op die bewuste zomernacht bevond zich ook Hendrick Hoecx. Hij had zijn hond bij zich. Toen hij na elven buiten kwam, gingen de honden luidkeels te keer en het bassen maakte iedereen wakker. Micket, die bij haar broer op de pastorie woonde, was toen opgestaan en op het gerucht afgegaan. Hendrick had er genoeg van om door de waakhond steeds weer verrast te worden. Hij nam zijn mes en stak door de haag. Te laat bemerkte hij zijn noodlottige vergissing. Micket zakte dodelijk getroffen neer.
Alle herbergiers werden de volgende dag door de schout ondervraagd. In het dorp ging Hendricks naam al gauw van mond tot mond.

Linnert kon zich echter helemaal niet herinneren of de jongen die nacht bij hem thuis was geweest, daar hij door verscheyden dranck ende oudt bier geheel int hoofft geraeckt was.
Door te vluchten bekende Hendrick zijn schuld. Toch is hij weer in het dorp teruggekeerd. Het kostte de familie Houcx handen vol geld om hem uit de handen van de scherprechter te houden. In oktober 1771 trouwde hij met Gertrudis van der Velden, herbergiersdochter! Hendrick zag naderhand af van zijn erfdeel, vanwege de groote bekostinghen welcke de familie ten sijnen priveeën voordele genootsaeckt geweest is te doen.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.451  

Eerste  Vorige  446 447 448 449 450 451 452 453 454 455   Volgende  Laatste