Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.449  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

De naam Peyss veranderde via Coppus in Coppen.
De volgende uitspraak anno 1682 stelt ons voor een raadsel. In dat jaar mochten Corst Baeckhoven en Andries Bremmers niet samen optreden als voogden van zoon Jan, omdat zij beiden waren van des clegers moeders kant. Wat Corst aangaat is dit wel duidelijk, maar de verwantschap met Andries Bremmers vereist een omslachtiger uitleg.
De boerderij van buurman Bremmers en van de weduwe Peyss, samen anderhalve morgen groot, waren ook samen met een erfcijns belast. Jaarlijks zouden zij aan de vrijheer een paar hoender leveren, te weten: een kip en een kapoen. Oorspronkelijk werd deze cijns betaald door Reynke der Coster van Kuykckerkamp en vervolgens door Peter Engelen van huis en hof naast de kerk.

Rond 1550 was Peter schepen te Niel. Daarna pas zal de eerste splitsing hebben plaats gevonden. Andries Bremmers had de halve boerderij geërfd van zijn moeder: Geerken Einghelen, dochter van Wolter. Met Peter Engelen als grootvader van Cilly Reynders, komt de verwantschap dichterbij. Dan zou Andries een achterneef van Jan Kopkens zijn. Cilly's moeder (en zus van Wolter) staat nergens met name vermeld, maar zou Gertrudis(?) Engelen geheten kunnen hebben. Zij erfde de wederhelft van huis en hof naast het kerkhof. Geurt Scheyven uit Stevensweert, een aangetrouwde oom van vaders kant, nam de voogdij van de kinderen Peyss in 1690 op zich, nadat Gelis Bremmers was afgewezen. Cilly was toen met Johan Baeckhoven overeengekomen, dat deze een akker in huur zou overnemen.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.449  

Eerste  Vorige  444 445 446 447 448 449 450 451 452 453   Volgende  Laatste