Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.381  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Haar ouders, Joes Nijssen en Jacomina Wijnen, waren naderhand verhuisd naar de pachthof op de Tegelarije. In 1820 verkocht de koster de brasserie met aanpalende schuur en moeshof voor 400 florijnen aan Antoon Janssen, getrouwd met Ida Heidens. Het land achter de tuin hield Jan voor zich. Derhalve werd bedongen, dat het paadje tussen beide erven hiervoor open moest blijven. Het echtpaar Jansen liet de timmer tot huis verbouwen. Met "brasserie" kan zowel brouwhuis als herberg bedoeld zijn. Notaris Diricx bezigde deze term ook voor de brouwerij aan de beek te Leeuwen. Daar houden we het hier dan ook op: bij Smeets werd voorheen dus ook bier gebrouwen!
Aanvankelijk nam de jongste zoon Jan- Hubert (1816-1867) het huis over, maar na diens overlijden kocht broer Jan (18091886), die zijn vader als koster was opgevolgd, de ouderlijke woning nabij de brug. Maar hij woonde hier niet meer. Tien jaar eerder had hij van de erfgenamen Dietrich een huis met tuin (4.35 are) in de dorpsstraat gekocht. Van oudsher lag hier aan de markt reeds een herberg, zodat men bij de koster van Niel nog steeds voor bier terecht kon.
We spreken in de vierde generatie nog steeds over Jan Smeedts. Hij was sinds oktober 1834 getrouwd met zijn achternicht Anna Maria Simons (1808-1875), dochter van de schoolmeester. Broer Pieter (1811-1891), die bij hem inwoonde, bleef ongehuwd. De bevolkingslijst van 1880 vermeldt hier de twee broers en zoon Jan (1835-1893), sedert 1865 getrouwd met Gertrudis Arets uit Oirsbeek.

Als enig overgebleven kind erfde hij in 1887 al zijn vaderlijk erfgoed, bestaande uit twee huizen met tuinen, schuur en akkers.

BAKKERIJ
Jan Neelen (1756-1841) was een zoon van Jacob Neelen en Jacomina Schrijvers*. In 1791 trouwde hij met Maria Catharina Wackers. Jan woonde met zijn gezin in het huis van zijn schoonouders in het dorp. In het begin van de Franse overheersing woonde ook schoonbroer Joannes Wackers bij hem in. Na het vertrek van pastoor Haex had deze de zielzorg in de parochie overgenomen. Uit dit eerste huwelijk werd o.a. een zoon geboren: Leonard Theodoor Neelen (1796-1880). In juli 1804 hertrouwde de akkerman met Gertrude Smeedts. Hun dochter Maria Catharina (1809-1883) trouwde in april 1844 met Hendrik Tobben. Aanvankelijk verwierf de vrouw het kindsdeel van haar moeder, bestaande o.a. uit huis, stal en erf met de akker daarachter.
Haar halfbroer erfde het huis elders in het dorp, te weten: huis, stal, plaats en tuinen. Hij trouwde in november 1844 met Margaretha Linssen (1822-1886). Zij was een nazaat uit tweede huwelijk van Petronella Smeedts met Willem Linssen. Volgens testament verwierven de erven Neelen in 1890 ook het huis aan de brug. Wijlen hun vader had voor zijn huwelijk ook een huis aan de Hoekstraat verworven. Nu konden drie huizen en een boel akkerland verdeeld worden. Huis en stal aan de brug werden in 1891 deels herbouwd tot woning met bakkerij.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.381  

Eerste  Vorige  376 377 378 379 380 381 382 383 384 385   Volgende  Laatste