Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.384  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Zicht op het Leyenhuys

Andermaal werd arrest gelegd op zijn goederen toen bleek dat hij opnieuw in gebreke was gebleven en hij nog 170 gulden moest betalen.
Een beschrijving uit 1704 geeft ons een aardige indruk van het Leyenhuis, be- 'staande uit voorhuis, zitkamer en twee andere kamers en de deel(?) tussen de brandmuur en de keuken. Daaronder de drie kelders. Naast het huis stond het brouwhuis met daarachter de plaats ofte miste en de storte. Verder het moeshofke tussen de schapestal en de schuur en daarachter nog de grote moestuin aan de straat.
Ernaast lag nog een boomgaard met schuur. Toen hij deze grond in 1682 had gekocht van Gerard Hansen stond hier een vervallen huis met een last van 200 gulden aan de zusters van Mariagarde in Roermond. Daarvoor betaalde het echtpaar Thomassen 310 gulden. Aan Florens Hansen, broer van de verkoper, betaalde hij nog een ton bier en twee pattacons. Hierbij werd evenwel het recht voorbehouden om de grond binnen de tijd van een derde deel van honderd jaar terug te kunnen kopen.

Indien Thijs de ghehuchten met timmeren zou verbeteren, zou dit daarbij verrekend worden. (Inderdaad werd de grond met de schuur in 1710 teruggekocht door schoolmeester Peter Claessen en Ida Hanssen.) Reeds in juni 1684 beleende Thijs Thomassen de boomgaard bij Fijcken Hansen voor 20 rijksdaalders.
Het echtpaar Thomassen had 15 morgen eigen grond verworven, merendeels akkerland rondom het dorp gelegen. Naast het kerkevoetpad -dat achter het huis op de straat uitkwam- lag nog de Suylencamp, 3 morgen groot, omgeven met heggen en een graaf. Nog voor 1700 werd de kamp in drie stukken verkocht, o.a. aan Thijs Han- sen, die hier zijn huis bouwde. Daarbij kwam, dat Idtghen Heuskens nog enkele akkers in Swalmen had liggen. En of dat allemaal niet genoeg was, had Thijs Thomassen ook nog enkele akkers in pacht genomen. Anno 1682 werd hij in de beestenschat aangeslagen voor 6 koeien, 3 bijen(korven) en liefst 60 schapen. Geen wonder, dat men toen sprak van "Custershoeff".


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.384  

Eerste  Vorige  379 380 381 382 383 384 385 386 387 388   Volgende  Laatste