Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.341  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

VETPOTS ERFGENAMEN

"Den schatheffer Joannes Schrijvers van sijn huys, schuyre, stallinge ende moeshoff, gelegen aen de Brouckhinne, geheten In Den Wilden Man."
Na het overlijden van schepen Jan Schrijvers in 1685 werd een huis-inventaris opgemaakt om te voorkomen, dat zijn minderjarige kinderen bij de erfdeling tekort zou worden gedaan. De boedelbeschrijving besloeg liefst negen folio-vellen aan beide kanten vol geschreven. De heren schepenen hadden er veel werk mee. Wat op deze lijst het meest opvalt, zijn de boekenkisten met daarin opgeborgen internationale werken, zoals de Philosophia Scripta, de Weghwijser door Vranckrijck en ook Het interest van Engelandt, waar hij waarschijnlijk toch nooit geweest is. 1667 te Heythuysen met Maria Verstraelen.

Tevens stichtelijke boeken, zoals de Devote manière de prier à la Messe, of Houwelijck van Jacob Catz en de lmitatione Christi van Thomas à Kempis. Jan Schrijvers was dus een belezen man, die vele werken, hetzij in het latijn, ofwel andere vreemde talen, in huis had. Over zijn studieloopbaan is verder niets bekend. Wel dat de familie Schrijvers bij voorkeur in het Frans correspondeerde.

1. IN DE WILDE MAN

Nadat enkele weken eerder de huwelijkse voorwaarden waren vastgelegd, trouwde Jan Schrijvers in augustus

 
    UIT DE BOEKENKIST VAN JAN SCHRIJVERS IN 1684:
 
 

Hollantsche Mercurius;
Ackercronyck;
Geldersche Landtrechten;
Epistolae Familiares;
Weghwijzer door Vranckrijck;
Het interest van Engelandt;
Corpus Juris Militaris;
Brevier de Devotion;
Ciceroviane Phrases;
De Romeynsche Adelaer;
Dictioneer Francois et Flamain;
't Ontdeckte voordeel van alle wereltsche dingen,(J.Catz);
Het hedendaeghssche heydendom, (Godefr. Carolinus);
Warhafter Gegenbericht und abgenuttighte ehe;
De Jerusalemsche reyse, (P.R. Gonsales);
Institutiones Imperiales, (Thomae Murner); L'elite des Contes de Sieur d'ouville, deel II;
Devote manière de prier à la messe;
Cathechismus oder Onderricht Christelicher leer;
Le martir de st. Catharina;
Inleydinghe Lotte Hollantsche rechtsgeleertheyt;
De imitatione Christi, (Thomas ,á Kempis).

Philosophia Scripta;
Le Secretair Francois;
Dialoges Familiares;
Sacrae Litaniae Variae;
Arts Notariatus;
Acher Cronyck;
Het Interest van Hollant;
Casparus eus Epidorpidum;
De selvaert van Bonte Cou;
Houwelijck, (J.Catz);
 

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.341  

Eerste  Vorige  336 337 338 339 340 341 342 343 344 345   Volgende  Laatste