Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.336  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

CUYPERS TE LEEUWEN

"Heirmit bekeindt Teifes den Couper tot Leifen aen Voellem Hommen frou Enken geteillt te heuben feif reixdaeller."
In de belastinglijst van 1628 werd onder Leeuwen als laatste inwoner genoemd: Theiss der kuyper, aangeslagen voor 1 morgen en 7 staal akkerland. Zijn huis werd daarbij wel niet genoemd, maar vermoedelijk woonde hij hier aan de beek. Elders in diezelfde lijst staat dan toch vermeld: Thijs ud Lewen, hauss und hoeff. Zijn nageslacht bleef de naam Cuypers voeren. Thys, kuiper tot Leuen komt ook enkele keren voor onder de tiendpachters (1623-1630). Dan moet hij toch zeker over paard en kar beschikt hebben om de tiendvruchten naar Dalenbroek te brengen. In doorsnee waren het juist de halfers, die deze taak op zich namen.
In 1661 werd in het dialect van die tijd zijn zoon genoemd: Teifes den couper tot Leifen. (Middels een briefje bekent Tevis Cuypers uit Leeuwen, dat hij aan Encken, de vrouw van Willem Hommen, 5 rijksdaalders heeft betaald.) Zelf schreef de man zich Tewes Keupers, volgens eigen zeggen geboren en getogen te Leeuwen; in 1670 ongeveer 50 jaar oud. Voor 1653 trouwde hij met Gertrudis Heisteren: hun zoon Mathias Cuppers werd toen geboren. In die jaren werd de naam van de moeder in de doopboeken niet altijd vermeld. Later werd de vrouw door de pastoor Grytien Jansens genoemd en twee jaar daarna zelfs voluit Margaretha. Toch is Matheus Cuipers uit Leeuwen slechts een keer getrouwd geweest. In 1690 spreken de kinderen dan ook gezamenlijk van "hunne ouders". Hun moeder was dan de dochter van Jan op Heisteren, pachter, naar wie de tweede zoon vernoemd werd.
Een broer van Thevis woonde (als knecht) op Thusershoff. In 1660 was Tewes getuige bij de doop van de dochter van Dirck Theusers te Asenray.

In 1653 is ook Thomas (de pachter) op Thusershof op het kinderfeest in Leeuwen geweest.
Dan had Tewes nog een broer, die niet met naam genoemd werd. Daarmee kan diezelfde Dirck bedoeld zijn, maar evenzogoed Sill Cuypers te Leeuwen, tiendpachter in 1669. Deze broer was getrouwd met Marie Willems, buurvrouw op de Gaesheuvel in 1676.


Huizen te Leeuwen omstreeks 1680


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.336  

Eerste  Vorige  331 332 333 334 335 336 337 338 339 340   Volgende  Laatste