Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.337  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Handmerken: 1. Petronella Cuypers; 2. Michiel Cuypers; 3. ldtgen Sloetmaeckers in 1690; 4. Thijs Theuwissen in 1681; 5. Jan Dirckx; 6. Thijs Willems in 1667; 7. Ruit Phlipsen; 8. Jacob Slabbers; 9. Symen van Wuynis en 12. Godtsen Raedtgens in 1682; 10. Maes Hansen in 1671; 11. Steven van Kessel in 1666.

THIJS CUYPERS

In oktober 1679 trouwde zoon Thijs Theussen met Ytien Sloetemakers (uit Swalmen?). Met zijn minderjarige broer Michiel en zijn zusters Petronella, Marie en Beel- ken Theuwissen kwam hij toen overeen, dat Thijs het ouderlijk huis met boomgaard en landerijen te Leeuwen voor de duur van vier jaar zou overnemen in ruil voor kost, kleding en onderhoud. Namens de minderjarigen traden als voogden op hun (aangetrouwde?) oom Philips van Wijnerden en neef Jan Dericx. In 1690 volgde een definitieve schikking. Thijs Cuypers betaalde elk 50 pattacons en aan zijn zus Beelke bovendien nog een koe en de stof voor een miselaend cleedt. Deze keer traden als voogden op Thijs Willems van vaders kant en Hans Peters, oom van moeders kant. Genoemde mombers doen verwantschap vermoeden met enkele families aan het Gebroek. Daar had Jan Dericx in 1695 zijn huis gebouwd. Philips is mogelijk een kleinzoon van Jan van Wijnarden en Mettel van Baexen. Beiden waren in 1620 al overleden. Hun verwantschap met Theuwis Cuypers moeten we dus nog zien te vinden.
In 1679 zette Thijs Theuwissen nog een handmerk (een roerspaan), maar tien jaar later ondertekende hij in keurige letters met Thys Cuypers. Hij moet in die jaren heel wat schrijfoefeningen gedaan hebben.

Naast zijn boerderij stond het huis (met de akker) van zijn tante Marycken CuypersWillems. Reeds in 1676 werd hier genoemd: Mercken op den Gaesheuvel. Zij liet geen kinderen na. Naderhand gingen huis en hof over op haar broer Thijs Willems, pachter op de Borgh. De vijf morgen akkerland gingen naar de families Willems en Cuypers.
Thijs hield een herberg aan huis. Hij beschikte zelfs over een eigen brouwerij. Wie thuis iets te vieren had, kon er ook een vaatje bier gaan halen. Maar van de bierkraan alleen zou Thijs niet voldoende geld verdiend hebben om het gezin met acht kinderen te onderhouden. Tis Kuypers had op de Ohe enkele morgen land en weide liggen. In 1697 kocht het echtpaar voor 231 gulden een akker (het derde deel van twee bunders) in het Loyerveld tegenover hun huis. Hier zullen later twee van de kinderen hun woning timmeren. Alle akkers en weiden moeten bij elkaar ongeveer negen morgen groot geweest zijn, aldus een latere belening der familiebezittingen. Vier koeien stonden in de stal, terwijl Thijs tevens de beschikking had over een paard voor de akkerwinning. Vier bijen(karen) stonden achter het huis.

VASTENAVOND
Enkele keren was de herberg het toneel van ongeregeldheden, zoals in 1705 ten tijde van de vastenavond. Vele knechten uit Leeuwen en meer andere personen waren daar aanwezig.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.337  

Eerste  Vorige  332 333 334 335 336 337 338 339 340 341   Volgende  Laatste