Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.340  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Alleen via Joes Cuypers (anno 1720: weerdt op den Gaesheuvel) bleef de naam nog enkele generaties in Leeuwen bewaard. In mei 1727 beleende het echtpaar Cuypers zijn kindsgedeelte in huis, schuur, stalling, moeshof en boomgaard bij Joes Beenen en Gertruydt Eggels uit Roermond. In oktober 1728 noemde Joes Cuypers het huis op de Gaesheuvel als zijn eigendom met nog enkele akkers. Twee jaar later was hij op 34-jarige leeftijd al gestorven.

FRIDUS CUYPERS
De weduwe Willemke Coenen (1696-1747) hertrouwde kort na 1730 met Jan Poolen. Hij woonde sedert 1726 in het dorp Maasniel. Nu verhuisde hij naar Leeuwen. Het echtpaar kreeg nog drie kinderen. De vrouw overleefde ook haar tweede echtgenoot enkele jaren. Zij bleef tot haar overlijden in oktober 1747 wonen op de Gaesheuvel.
Joes Cuypers liet twee zoons achter, die naar de beide grootvaders waren genoemd. Sedert het overlijden van Jan Poolen in 1743, waren Bastiaen Heynen en Gelis Sillen als hun voogden aangesteld. De eerste liet in 1748 weten daarvan af te willen, aangezien de twee jongens meer dan twintig jaar oud waren en dus groot genoeg om voor zichzelf te zorgen.
Huis en schuur raakten danig in verval; terwijl het trouwhuis ook niet meer gebruikt werd, nu de brouwketel verkocht was.


In 1749 werden de twee broers aangemaand de lening van 300 pattacons uit 1727 af te lossen, ofwel het genoemde onderpand in goede staat te herstellen. In Leeuwen lagen toen nog drie herbergen: de Valck, Mijnheerkens en Engelen.
Matthias Cuypers stierf in september 1749. Hij was ongehuwd en liet geen kinderen na. Fridus (± 1726-1804) trouwde begin maart 1753 met Sophia, dochter van Jan Willems en Geertjen van Baexen op de Borgh. Het echtpaar kreeg een zoon en drie dochters.
Fridus verdiende nog wat bij als bakker van het armenbrood. Hij had 3 tot 4 morgen akkerland van zijn eigen. In de stal stond nog maar een koe. Na het overlijden van haar ouders erfde Sophia Willems de helft van huis. stallingen en moeshof op de Gaesheuvel. Dat was het buurhuis, in 1682 nog op naam van de weduwe Mercke Cuypers.
In 1796 woonde alleen nog dochter Gertruydt (1765-1841) bij haar 70-jarige vader in. Zij trouwde in januari 1800 met Jan Daemen. Joanna Cuypers (1759-1838) woonde enkele huizen verderop. Zij was in 1786 getrouwd met Michiel Pansers uit Swalmen. Beide dochters deelden anderhalf huis en akkerland, in 1840 gedeeld op naam van de broers Godefridus en Herman Pansers en Jan Daemen.
Met het overlijden van Godefridus Cuppers in juni 1804 eindigt deze geschiedenis. De familie Kuipers, die in de 19e eeuw in Maasniel kwam wonen, is van een andere stam.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.340  

Eerste  Vorige  335 336 337 338 339 340 341 342 343 344   Volgende  Laatste