Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.332  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Hij dankte daarin zijn dochter Mechtelt voor haar goede zorgen en rekende erop, dat zij ook de begrafenis zou regelen en voor de kickmaeltijdt wilde zorg dragen. Hij stierf nog diezelfde maand. (Overigens vertaalde de priester de naam Vitus in Godefridus.) Een jaar later stierf ook Simon van Lier op De Valck.

MATTHIJS NAUS
Van de twee andere zoons van wijlen Jan Naus hebben we alleen nog Matthijs kunnen achterhalen. In 1710 werd hij eenen robusten jonckman genoemd, met wie men beter geen ruzie kon beginnen. In 1751 werden te Leeuwen enkele geldleningen afgesloten bij het echtpaar Matthijs Naus en Joanna Cos. De ene keer 100 pattacons en de andere lening groot 150 rijksdaalders. Het echtpaar trouwde voor 1729 en ging in Roermond wonen in de Neerstraat nabij de Markt. Daar kregen zij zes dochters en vier zoons. Tevens werd Matthijs Naus o.a. in 1734 en 1749 genoemd als koster van de kathedraal. Waarschijnlijk moest je daarvoor toch wel enig- zins bemiddeld zijn, zoals ook zijn voorgangers uit de familie Charles. Behalve vooraanstaande Roermondse burgers trad ook Mechtelt Fijten uit Leeuwen als doopgetuige op.
Terwijl de Maasnielder tak (in mannelijke lijn) toen op uitsterven stond, werd de familienaam via de zoons van Matthias in Roermond nog voortgezet. De relaties die het kapittel met de familie Naus heeft aangehouden, zijn veelzijdig geweest.

BELENING
Op aandrang van de rentmeester van het kapittel beleende de weduwe In de Valck in oktober 1753 haar huis, stallingen, boomgaard en moestuin voor 100 pattacons bij Jacob van der Greyn om oudere schulden te kunnen aflossen, terwijl ook de Kapittelhof nog was belast met een schuld van 250 pattacons. De boerderij werd al die jaren verpacht. De lijsten van de (jaarlijkse) voogdgedingen geven daarover geen duidelijk beeld.
In april 1731 trouwde Joanna Naus van De Valck met Maes Nijssen.

Waarom zij voor hun huwelijk naar Roermond waren uitgeweken, is niet duidelijk. De jonggehuwden namen hun intrek op Steynenhof* te Leeuwen. Maes (ca.1705 -1781) had de halfwinning van zijn stiefvader overgenomen. Hij was daar geboren toen zijn ouders, Nijss Nijssen en Marie Aelmans, de boederij nog beheerden. Toen Steynenhof in andere handen overging, verhuisde Maes naar het Gebroek. Sedert 1751 woonde het gezin Nijssen op de Kapittelhof. Joanna Naus stierf er in september 1758.

ERFDELING
Mechtelt Fijten stierf in maart 1765. In de lente van het daaropvolgende jaar vond de erfdeling plaats van de goederen die zij naliet. Achtereenvolgens komen hier de drie erfdelen aan de orde.
Het eerste lot viel op Adriaen Dylsen, in januari 1737 te Heel getrouwd met Geutery Naus. Enkele jaren later verhuisde het gezin naar Heythuysen, waar nog eens zeven kinderen werden geboren. Het echtpaar verwierf de halve Kapittelhof, gelegen aan de beek, bestaande uit huis en hof en de halve put, met de last van 125 pattacons. Tevens erfden zij het brouwhuis tegenover De Valck, met de last van een jaarlijkse cijns van vier duiten aan de vrijheer. De boerderij werd na de deling bewoond door hun zoon Joris Diels (1742-1794).
Dirck van Neer trouwde in juli 1753 met Agnes Naus, weduwe van Gerardt Schrijvers. Zij erfden volgens het tweede lot de wederhelft van de boerderij, bestaande uit schuur, halve hof met de halve put en nog anderhalve morgen akkerland. Omdat dit erfdeel van minder waarde was, kregen zij uit het derde lot nog 36 pattacons uitgekeerd. Dirck van Neer woonde met zijn vrouw in Buggenum. Daar was hij schepen vanaf 1760. Dirck (1717-1792) was een zoon van Simon van Neer en Martina van Baexen. Zijn moeder was weer een zus van Geerte, de vrouw van boer Willems op de Borgh in Leeuwen.
Ook in 1786 stond de boerderij alleen op papier gedeeld tussen Joris Diels en Dirck van Neer, maar alleen Joris woonde toen met zijn gezin op de Kapittelhof. In 1766 werd hij aangeslagen voor twee koeien.


Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan RuitenĀ©

pag.332  

Eerste  Vorige  327 328 329 330 331 332 333 334 335 336   Volgende  Laatste